>
Fa   |   Ar   |   En
   آزمون فرضیه تجزیه جنسیّتی نیروی کار در ایران  
   
نویسنده افشاری زهرا ,شیبانی ایمان
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1389 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:29 -48
چکیده    تجزیه جنسیّتی نیروی کار یکی از نشانه‌های نابرابری در بازار نیروی کار و نابرابری در بازار کار یکی از علایم نابرابری‌های اجتماعی می‌باشد. در این مقاله به ازمون فرضیه تجزیه جنسیّتی نیروی کار در ایران با استفاده از شاخص دونکن پرداخته شده است. نتایج پژوهش فرضیه تجزیه جنسیّتی نیروی کار در ایران را تایید می‌کند. به علاوه نتایج موید وجود تجزیه جنسیّتی در نیروی کار ایران هم در سطح بخش‌ها و هم در سطح حرفه‌ها می‌باشد.نتایج نشان داده است که تجزیه جنسیّتی بخشی (در دوره 85-1371) در ایران روند کاهشی داشته است، ولی شاخص تجزیه جنسیّتی حرفه‌ای در این دوره افزایش یافته است.
کلیدواژه فرضیه تجزیه جنسیّتی نیروی کار ,ایران ,شاخص دونکن ,بخشی ,حرفه‌ای
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved