>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی تاثیر زوج درمانی گروهی مبتنی بر بخشش بر رضایت زناشویی  
   
نویسنده حمیدی پور رحیم ,ثنایی ذاکر باقر ,محمد نظری علی ,فراهانی محمد نقی
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1389 - دوره : 8 - شماره : 4 - صفحه:49 -74
چکیده    بخشش موضوعی است که به تازگی در ادبیات روان شناسی توجه زیادی را به خود جلب کرده، اما پژوهش‌های تجربی کمی درباره آن انجام شده است. هدف پ‍‍ژوهش حاضر بررسی تاثیر زوج درمانی گروهی مبتنی بر بخشش بر رضایت زناشویی بود. روش پژوهش آزمایشی با طرح آمیخته (درون گروهی – بین گروهی) بود. ابزار پژوهش عبارت بود از مقیاس رضایت زناشویی و مقیاس بخشش. نمونه پژوهش شامل 10 زوج از افراد مراجعه کننده به مرکز مشاوره بودند. 5 زوج در گروه آزمایش و 5 زوج دیگر در گروه کنترل به طور تصادفی جایگزین شدند.در قالب گروه درمانی، طی 20 ساعت مهارت بخشش به زوج‌ها آموزش داده شد. تحلیل واریانس نشان داد که گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل ، هم در رضایت زناشویی و هم در مهارت بخشش، در مرحله پی گیری پیشرفت معنی داری کرده است.
کلیدواژه بخشش ,رضایت زناشویی ,زوج درمانی گروهی
آدرس
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved