>
Fa   |   Ar   |   En
   فراتحلیل کیّفی مقالات پژوهشی حوزۀ توانمندسازی زنان روستایی و شهری در ایران  
   
نویسنده کرمانی مهدی ,نوغانی دخت بهمنی محسن ,برادران کاشانی زهرا
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1397 - دوره : 16 - شماره : 2 - صفحه:33 -54
چکیده    پژوهش حاضر در صدد بررسی و فراتحلیل کیّفی مطالعات حوزۀ توانمندسازی زنان روستایی و شهری بود. بر این اساس در گام نخست تمامی مقاله‌های علمی پژوهشی با کلیدواژه‌های توانمندی و توانمندسازی در ‎‎‌‌بازۀ زمانی 1375 تا 1395 از پایگاه اطلاعاتی علمی جهاد دانشگاهی و پایگاه استنادی نورمگز استخراج شد که شصت مقاله را در بر می‌گرفت. در ادامه چهل و دو مقاله‌ای که شامل واژه‎های زنان روستایی یا زنان شهری در عنوان، چکیده یا کلمات کلیدی بودند، برای استخراج داده‎ها و بررسی بیشتر گزینش شدند. طبق یافته‎های تحقیق حاضر، مطالعات این حوزه دو جهت‎گیری کلی دارند، گروهی از آن‎ها به دنبال تحلیل نظری و ارائه مدل‎های مداخله‌ای برای توانمندسازی گروه‎های مورد نظر بوده‌اند. گروهی دیگر به بررسی فرایند توانمندسازی زنان، به لحاظ تجربی با در نظر گرفتن نمونه‎های متفاوت از زنان روستایی و شهری توجه کرده‎اند. در مجموع عواملی همچون تحصیلات، اشتغال، داشتن مهارت‎های اجتماعی، اعتماد به نفس، خودارزشمندی و بهره‎مندی از آموزش‎های عمومی از عوامل موثر بر توانمند‌شدن زنان روستایی و شهری بوده‎است. این یافته‎ها با نتایج مورد تاکید در بسیاری از تحقیقات غیر ایرانی در حوزۀ توانمندسازی زنان نیز مطابقت دارد.
کلیدواژه توانمندسازی، زنان روستایی، زنان شهری، فراتحلیل کیفی
آدرس دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران, دانشگاه فردوسی مشهد, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved