>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی عوامل موثر بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم  
   
نویسنده رجائیان محمد مهدی ,باقر‌پور پریچهر
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1394 - دوره : 13 - شماره : 2 - صفحه:7 -35
چکیده    در این پژوهش از روش پویایی‌شناسی به‌منظور بررسی عوامل موثر بر نرخ مشارکت اقتصادی زنان بهره‌گیری شد. ابتدا وضعیت اشتغال زنان بررسی شد و با مرور پژوهش‌های پیشین و نظریات موجود و شناسایی برخی عوامل کلیدی موثر بر اشتغال زنان، ‌ اثرات متقابل آن‌ها به صورت حلقه‌های بازخوردی، ‌ در یک مدل پویا (دینامیکی) ارائه شد. این مدل دیدگاهی جامع و سیستمی به موضوع اشتغال زنان برای سیاست‌گذاران و پژوهشگران این عرصه را فراهم می‌آورد. همچنین در صورت تامین داده‌های کمّی، ‌ می‌توان با استفاده از مدل ارائه شده در این پژوهش به سناریو‌سازی و شبیه‌سازی مدل نیز اقدام کرد که دراین صورت پیش‌بینی نرخ مشارکت اقتصادی زنان تحت سیاست‌های مختلف، ‌ امکان‌پذیر خواهدشد و می‌توان از آن به مبنای شبیه‌سازی اثرات سیاست‌های مدنظر استفاده کرد
کلیدواژه مدل پویا (دینامیکی) اشتغال زنان، اشتغال زنان، نگرش سیستمی، نظریات جنسیّتی، نظریات مارکسیستی
آدرس دانشگاه صنعتی سجاد, ایران. دانشگاه کوئینزلند جنوبی, استرالیا. دانشگاه صنعتی شریف, ایران, دانشگاه صنعتی سجاد, ایران
پست الکترونیکی p_bagherpour@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved