>
Fa   |   Ar   |   En
   زنانگی و ورزش  
   
نویسنده صدیقی سعیده ,ذکایی محمد سعید
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1394 - دوره : 13 - شماره : 2 - صفحه:67 -92
چکیده    زنانگی و ورزش هر دو سازه‌های اجتماعی و رفتارهای فرهنگی هستند و در همبستگی با بستر اجتماعی شکل می‌گیرند. در این پژوهش سعی بر آن بود که از تجربۀ زیستۀ زنان ورزشکار استفاده شد. بنابراین، ‌‌با رویکرد کیّفی و با تکنیک مصاحبه در میدان پژوهش اجرا شد. نمونۀ مورد مطالعه از مجموع مصاحبه با 36 نفر از دختران و زنان با طیف سنی 46-14 سال شهر تهران تشکیل شد که در دو نوع متفاوت ورزش‌های رزمی و ایروبیک سابقه ورزشی حرفه‌ای و غیر‌حرفه‌ای دارند. آنچه در طی پژوهش مشخص می‌‌شود این است که پس از انتخاب ورزش و استمرار در پرداختن در آن عاملیتی مشترک و اعتماد به نفس در افراد پرورش پیدا می‌کند که هر دو گروه این افراد دست به خلّاقیّت در متن می‌زنند. تلفیق ظرافت و خشونت در عین گزینش صفات متضاد مثل ظرافت و قدرت و همچنین سوژه‌گی بدن‌های ورزشکاری، ‌‌نشان از این عاملیت و خلّاقیّت دارد و این ورزشکاران از این طریق معنای زنانگی را وسعت می‌بخشند و فضا را برای خلّاقیّت و گزینشگری کنشگر اجتماعی باز می‌کنند. همچنین نقش پررنگ عاملیت تا حدی است که عوامل اجتماعی موثر در این حوزه را نیز در می‌نوردد
کلیدواژه زنانگی، ورزش، سوژه‌گی، عاملیت، فرهنگ، جامعه‌پذیری جنسیّتی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران. دانشگاه پیام نور, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, دانشکده علوم اجتماعی, ایران
پست الکترونیکی saeed.zokaei@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved