>
Fa   |   Ar   |   En
   عوامل موثر بر اقدام زنان به سقط جنین عمدی: تجربۀ زیستۀ زنان از سقط جنین در تهران  
   
نویسنده رازقی نصرآباد حجیه بی بی ,سنجری الهام
منبع مطالعات اجتماعي روانشناختي زنان - 1396 - دوره : 15 - شماره : 2 - صفحه:105 -136
چکیده    سقط جنین در ایران غیرقانونی است و زمانی که ادامۀ بارداری، سلامت مادر را به خطر بیندازد یا به تولد نوزادی بیمار یا معلول منتهی شود، سقط آن جایز است. با این حال بسیاری از زنان با حاملگی ناخواسته برای توقف بارداری، به‌طور مخفیانه و عموماً به‌صورت ناایمن اقدام به سقط جنین می‌‌کنند. از این رو در این مقاله، دلایل و نحوۀ اقدام به سقط جنین عمدی بررسی شد. مطالعه از نوع کیّفی است و داده‌‌ها از طریق مصاحبۀ عمیق با 50 زن که تجربۀ سقط جنین عمدی داشتند، در تیر و مرداد سال 1393جمع‌آوری شد. مصاحبه با افراد تا اشباع نظری ادامه یافت. یافته‌ها نشان داد دو گروه از زنان برای سقط مراجعه می‌کنند گروهی از زنان بدون فرزند و شامل دختران مجرد یا زنانی که در دوران عقد و نامزدی بسر می‌برند. گروه دوم زنانی بودند که دارای فرزند هستند. بر اساس یافته‌‌های این مطالعه، سقط جنین در فرایندی از ارزیابی هزینه – فایده و اجتناب از خطرات و آسیب‌های احتمالی در آینده رخ می‌دهد. در شرایطی نظیر فرزندآوری خارج از عرف، اعتیاد همسر، اختلافات خانوادگی، احساس ناامنی در زندگی مشترک، مشکلات مالی و اقتصادی، مشارکت کم مردان در امور خانه و بچه‌داری و ناسازگاری کار و فرزندآوری، هزینه‌‌های (مادی و غیر مادی) ادامه حاملگی و تولد فرزند ناخواسته، بیشتر از هزینه‌‌های سقط جنین ارزیابی می‌شود و افراد سقط جنین را کنشی عقلانی و برای اجتناب از پیامدها و آسیب‌های احتمالی در آینده در نظر می‎‌گیرند.
کلیدواژه سقط جنین، تجربه زیسته، هزینه –فایده، حاملگی ناخواسته، وسایل پیشگیری از بارداری
آدرس موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور, ایران
پست الکترونیکی elhamsanjari25@gmail.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved