>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی   
سال:1395 - دوره:16 - شماره:2


  tick  «جامعه‌شناسی زبان» یا «برنامه‌ریزی زبان»؟ بررسی و نقد کتاب جامعه‌شناسی زبان (برنامه‌ریزی زبان فارسی و نگرش‌های زبانی) - صفحه:45-67

  tick  «طلسم» و بازتاب آن در آثار ادبی روسی متاثر از شرق - صفحه:239-254

  tick  بررسی انتقادی کتاب زبان شناسی خبرنویسی - صفحه:137-152

  tick  بررسی و نقد «فرهنگ یک‌جلدی فارسی به ژاپنی و ژاپنی به فارسی معاصر» - صفحه:99-120

  tick  بررسی و نقد درسنامه «آموزش زبان‌های خارجی» - صفحه:69-82

  tick  بررسی و نقد کتاب «روش‌شناسی پژوهش در مطالعات ترجمه» - صفحه:121-136

  tick  بررسی و نقد کتاب «گل داوودی و شمشیر: الگوهای فرهنگ ژاپن» - صفحه:255-274

  tick  بررسی و نقد کتاب آینده آزادی: اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی - صفحه:57-73

  tick  بررسی و نقد کتاب اجتماعیون عامیون - صفحه:143-160

  tick  بررسی و نقد کتاب باید از جامعه دفاع کرد - صفحه:123-142

  tick  بررسی و نقد کتاب تجدد ناتمام روشن‌فکران ایران - صفحه:101-122

  tick  بررسی و نقد کتاب سازمان‌های بین‌المللی - صفحه:185-206

  tick  بررسی و نقد کتاب نظریه روابط بین الملل برای سده بیست و یکم - صفحه:35-55

  tick  بررسی و نقد کتاب ژاپنی برای همه، سطح مقدماتی - صفحه:1-21

  tick  بررسی و نقد مقاله « دگرگونی سیاست یا ضد سیاست؟ » - صفحه:1-16

  tick  بررسی و نقد نمایشنامۀ «مرغ دریایی» - صفحه:199-220

  tick  تحلیلی بر واژگان پایه فارسی - صفحه:175-197

  tick  رئالیسم سیاسی انقلابی: اندیشه سیاسی گرامشی بر اساس شهریار مدرن - صفحه:161-183

  tick  نقد کتاب کاربرد پیکره در تحلیل گفتمان - صفحه:153-173

  tick  نقدی بر کتاب آموزش ترجمه با نگاهی به وضعیت کتابهای آموزش ترجمه در ایران - صفحه:23-43

  tick  نقدی بر کتاب روان شناسی زبان آموز: تفاوت های فردی در یادگیری زبان دوم - صفحه:83-97

  tick  نقدی بر کتاب غلط ننویسیم - صفحه:221-238

  tick  هژمونی یا افول گفتمان سیاست قدرت سنجش آرای جان واسکوئز پیرامون جایگاه پارادایم واقع‌گرایی در روابط بین‌الملل - صفحه:75-99

  tick  گفتمان معاصر عربی در میانه ابهامات و چندگانگی‌ها - صفحه:17-34
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved