>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی   
سال:1400 - دوره:21 - شماره:10


  tick  ارزیابی درونی و بیرونی کتاب اصول و روش ترجمه - صفحه:191-208

  tick  ارزیابی و نقد برنامۀ درسی بازنگری‌شدۀ رشتۀ مترجمی زبان انگلیسی در مقطع کارشناسی - صفحه:167-190

  tick  ارزیابی و نقد کتاب درسی زبان انگلیسی پایۀ هشتم، Prospect 2 (پراسپکت 2)، از لحاظ جنبه‌های فرهنگی - صفحه:295-321

  tick  بررسی تطبیقی نظام ارزشی گفتمان رمانس ماه لورکا و ترجمۀ فارسی شاملو از آن - صفحه:79-102

  tick  بررسی موضوع زن در اندیشه‌های آنتوان چخوف براساس آخرین داستان نویسنده Невеста (عروس‌خانم) - صفحه:279-293

  tick  بررسی و نقد کتاب آموزش زبان ژاپنی گنکی (شاداب، بانشاط) - صفحه:361-384

  tick  بررسی و نقد کتاب انگارة ادبیات: از هنر برای هنر تا نوشتارهای عمل‌گرا - صفحه:209-229

  tick  بررسی و نقد کتاب سرود نیبلونگن - صفحه:53-78

  tick  بررسی و نقد کتاب سعدی و جانسون؛ دو ناهم‌زبان هم‌دل - صفحه:147-166

  tick  تاملی در اندیشه‌های اجتماعی جمعیتی امیرخسرو دهلوی در روایتی واقع‌گرایانه - صفحه:323-338

  tick  تبیین و بررسی محتوایی افشاگری‌های اقبال در منظومۀ «مجلس ابلیس» - صفحه:103-123

  tick  متن‌پژوهی کتاب زبان فارسی ‌ مکاتبات و اسناد بازرگانی (برپایۀ زبان‌های فارسی و روسی) - صفحه:255-278

  tick  نقد و بررسی روش‌های آموزش افعال حرکتی زبان روسی در دانشگاه‌های ایران - صفحه:125-146

  tick  نقد و بررسی فعالیت‌های مربوط به مهارت خواندن و درک مطلب در کتاب‌های زبان انگلیسی با اهداف دانشگاهی: نسل قدیم درمقابل نسل جدید - صفحه:231-253

  tick  نقد و بررسی کتاب Quantitative Data Analysis For Language Assessment (Fundamental Techniques And Advanced Methods) (تحلیل داده‌های کمی در سنجش زبان: تکنیک‌های بنیادین و روش‌های پیشرفته) - صفحه:1-25

  tick  نقد و بررسی مکتب ادبی رئالیسم انتقادی در ایران (براساس داستان‌های «فارسی شکر است» و «گیله‌مرد») - صفحه:27-51

  tick  نقدی بر تاثیر سنایی در دانته در آثار خاورشناسان - صفحه:385-402

  tick  واکاوی گفتمان‌های نژادپرستی و استعماری در رمان کوتاه Heart Of Darkness (دل تاریکی) - صفحه:339-359
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved