>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی   
سال:1398 - دوره:19 - شماره:11


  tick  بررسی و تحلیل آزمون ورودی کارشناسی ارشد رشتۀ زبان آلمانی - صفحه:181-196

  tick  تحلیل انتقادی استعاره: نمود نظام‌مند ایدئولوژی - صفحه:157-180

  tick  تحلیل و نقد کتاب The Generative Lexicon - صفحه:119-140

  tick  تحلیلی بر تکوین حوزه‌های مطالعاتی زبان شناسی و زبان‌های خارجی - صفحه:241-271

  tick  رویکرد فرازبان معنایی طبیعی: بررسی و نقد کتاب ویرزبیکا - صفحه:59-80

  tick  مروری بر کتاب آواشناسی: بررسی علمی گفتار - صفحه:219-239

  tick  مروری بر مطالعات فراگیری و رشد زبان فارسی درمقام زبان اول - صفحه:1-29

  tick  نقد و بررسی برنامۀ درسی جدید رشتۀ دبیری زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان - صفحه:273-297

  tick  نقد و بررسی زردشت و گاهان - صفحه:317-332

  tick  نقد و بررسی کتاب استروکا، پاپیروس و پوست‌نوشته Ii - صفحه:333-355

  tick  نقد و بررسی کتاب گل‌نبشته‌های باروی تخت جمشید (جلد دوم، متن‌های Ag) - صفحه:299-315

  tick  نقد و بررسیِ فرهنگ مردم: کلمات و اصطلاحات خودمانی، عامیانه و اسلنگ مردم آمریکا - صفحه:31-44

  tick  نقد و تحلیل کتاب درآمدی به فلسفه زبان - صفحه:197-218

  tick  نقد و تحلیل کتاب زبان‌شناسی و خواندن - صفحه:99-118

  tick  نگاهی انتقادی به کتاب زبان، منزلت و قدرت در ایران - صفحه:45-58

  tick  نگاهی نو به ارتباط سیاست و ادبیات: نقدی بر کتاب سیاست نوشتار - صفحه:141-156

  tick  واکاوی و ارزیابی برنامۀ درسی کتاب‌های آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان برپایۀ رویکرد تکلیف‌محور - صفحه:357-382

  tick  گرایش‌های بین‌رشته‌ای در تحلیل گفتمان انتقادی از نظریه تا عمل - صفحه:81-97
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved