>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی   
سال:1398 - دوره:19 - شماره:6


  tick  آموزش زبان اسپانیایی در ایران و کاربرد کتاب ادبیات اسپانیایی مطالعۀ موردی دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد تهران شمال - صفحه:165-183

  tick  ارزش‌یابی کتاب راه‌نمای نقد ادبی و نظریۀ فرهنگی راتلج به ویراستاری سایمن مالپاس و پال ویک - صفحه:149-163

  tick  ارزش‌یابی و نقد کمی و کیفی کتاب زبان انگلیسی پایۀ سوم دورۀ اول متوسطه (نهم)، بررسی در سطح ملی - صفحه:249-272

  tick  ارزیابی ویژن یک (Vision 1): کتاب آموزش زبان انگلیسی پایۀ دهم دورۀ دوم متوسطه - صفحه:273-297

  tick  بررسی هنجارگریزی‌های به نگاهم خوش‌ آمدی پرویز شاپور - صفحه:209-227

  tick  بررسی و تحلیل تطبیقی کتاب بن‌مایه‌های شرقی - صفحه:229-248

  tick  بررسی و تحلیل زبان‌شناختی ـ ادبی ساختار مَثَل در اشعار قیصر امین‌پور - صفحه:359-378

  tick  بررسی و نقد کتاب آموزش معلمان زبان خارجی برای یک جامعۀ جهانی:‌ مدل چندواحدی کسب دانش، تحلیل، شناخت، اجرا و مشاهده - صفحه:109-127

  tick  بررسی و نقد کتاب تاثیر ادبیات فارسی در ادبیات انگلیسی - صفحه:67-87

  tick  بررسی و نقد کتاب فرهنگ توصیفی آواشناسی و واج‌شناسی - صفحه:341-358

  tick  تحلیل میزان رعایت معیارهای خردساختار و کلان‌ساختار در فرهنگ‌های دوزبانۀ روسی به فارسی - صفحه:45-65

  tick  نقد کتاب اصول و روش تحقیق در زبان‌شناسی کاربردی - صفحه:1-24

  tick  نقد مجموعه‌کتاب‌های بیایید زبان ژاپنی بیاموزیم! - صفحه:25-44

  tick  نقد و بررسی کتاب‌ آموزش کاربردی واژه (جلدهای 1 و 2) از‌دیدگاه طرح درس تکلیف‌محور و بازبینۀ رابدی - صفحه:185-207

  tick  نقد و بررسی محتوای درسی زبان انگلیسی پایۀ دهم متوسطه در ایران - صفحه:89-107

  tick  نقد و بررسی مناره‌های والری میتروخین و انعکاس سایه‌روشن‌های باغچه‌سرای الکساندر پوشکین در آن - صفحه:299-316

  tick  چگونگی تفسیر یک متن ادبی، راه‌نمایی پایه‌ای برای کسب مهارت‌های ادبی در آموزش اسپانیایی در دانشگاه‌های ایران - صفحه:129-148

  tick  گفتمان‌های بیگانه و بایستگیِ برنامه‌ریزی برای نوآوری واژگانیِ فرادانشی در زبان فارسی - صفحه:317-339
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved