>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی   
سال:1397 - دوره:18 - شماره:2


  tick  «بایسته‌ها و شرایط کاربست واسازی دریدا» در نقد متون نقد و تحلیل کتاب واسازی متون آل احمد - صفحه:155-171

  tick  ابهام‌های یک ابهام‌خوانی ادبی نقد کتاب کارکرد ابهام در فرایند خوانش متن - صفحه:349-371

  tick  تحلیل انتقادی تصحیحات و چاپ‌های دیوان شمس تبریزی - صفحه:259-279

  tick  تحلیل و نقد کتاب روایت سرّ دل‌بران بازجست زندگی و تجارب تاریخی مولانا در مثنوی - صفحه:237-257

  tick  تحلیل و نقد کتاب کارکرد ابهام در فرایند خوانش متن - صفحه:91-112

  tick  رستاخیز کلمات: اثری در دفاع از فرمالیسم نقدی بر کتاب رستاخیز کلمات: درس‌گفتارهایی دربارۀ نظریۀ ادبی صورت‌گرایان روس - صفحه:47-67

  tick  نقد کتاب بلاغت 1 (معانی) - صفحه:173-189

  tick  نقد و تحلیل تصحیح شبرنگ‌نامه داستان رستم و پسرِ دیو سپید - صفحه:1-29

  tick  نقد و تحلیل کتاب روایت‌پژوهی درزمانی: سنجش روش‌های قصه‌گویی و داستان‌نویسی در فارسی - صفحه:69-90

  tick  نقد و تحلیل کتاب روش تحقیق به زبان ساده - صفحه:31-45

  tick  نقد و تحلیل کتاب زبان، بافت، و متن؛ جنبه هایی از زبان در چشم ‏اندازی اجتماعی نشانه شناختی - صفحه:191-212

  tick  نقد و تحلیل ماهیت علمی پژوهش‌های ادبی براساس ارزیابی انتقادی کتاب‌های روش تحقیق در ادبیات فارسی - صفحه:113-140

  tick  نقد و تحلیل مجلدات هشتم، نهم، و دهم از تاریخ ادبیات کودکان ایران - صفحه:325-348

  tick  نقدها را بود آیا که عیاری گیرند گفت‌وگو درباره آسیب‌شناسی وضعیت نقد کتاب - صفحه:141-154

  tick  نقدی بر شیوۀ تکامل‌گرایانۀ کتاب تاریخ ادبیات داستانی ایران - صفحه:213-236

  tick  نقدی بر کتاب سیر ناتورالیسم در ایران - صفحه:281-303

  tick  چنین کنند بزرگان: نقد و تحلیل کتاب شرح شوق - صفحه:305-323
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved