>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی   
سال:1397 - دوره:18 - شماره:1


  tick  بررسی و نقد کتاب اروپا از دوران ناپلئون - صفحه:45-67

  tick  بررسی و نقد کتاب تاریخ‌نگاری محلی ایران در دورۀ اسلامی؛ تا سدۀ هفتم هجری - صفحه:301-310

  tick  درآمدی بر جغرافیای تاریخی فرارود در بوتۀ نقد - صفحه:161-184

  tick  علوم انسانی در ایران؛ وضعیت کنونی و راه‌کارهای ارتقای آن با بهره‌گیری از الگوی تحلیل درونی/ محیطی - صفحه:101-126

  tick  نقد تاریخ‌نگاری دورۀ آق‌‌قویونلو - صفحه:235-257

  tick  نقد کتاب توسعه اقتصادی - صفحه:275-299

  tick  نقد کتاب جنسیت در آرای اخلاقی از قرن سوم پیش از اسلام تا قرن چهارم هجری - صفحه:127-145

  tick  نقدی بر رویکرد تاریخ‌نگارانۀ جولی اسکات میثمی در تاریخ‌نگاری فارسی - صفحه:185-202

  tick  نقدی بر رویکرد روش‌شناسی و منطق تحلیلی کتاب اسلام متصوفان - صفحه:23-43

  tick  نقدی بر کتاب ایران از آغاز دوران اسلامی تا حملۀ مغول - صفحه:259-273

  tick  نقدی بر کتاب تاریخ و فلسفۀ ریاضیات - صفحه:1-21

  tick  نقدی بر کتاب شناخت و نقد منابع و مآخذ تاریخ ایران بعد از اسلام - صفحه:69-100

  tick  نقدی بر کتاب نظام وزارت در دولت عباسیان (عصر آل‌‌ بویه و سلجوقیان) - صفحه:147-159

  tick  نقدی بر نظریه «قیام امام حسین (ع) برای تشکیل حکومت» در کتاب شهید جاوید - صفحه:203-220

  tick  نگاهی به کتاب Metaethics نوشتۀ سیمون کیرچین و سخنی درباب ترجمۀ آن - صفحه:221-234
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved