>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی   
سال:1395 - دوره:16 - شماره:


  tick  «جامعه‌شناسی زبان» یا «برنامه‌ریزی زبان»؟ بررسی و نقد کتاب جامعه‌شناسی زبان (برنامه‌ریزی زبان فارسی و نگرش‌های زبانی) - صفحه:45-67

  tick  «طلسم» و بازتاب آن در آثار ادبی روسی متاثر از شرق - صفحه:239-254

  tick  بررسی انتقادی کتاب زبان‌شناسی خبرنویسی - صفحه:137-152

  tick  بررسی و نقد «فرهنگ یک‌جلدی فارسی به ژاپنی و ژاپنی به فارسی معاصر» - صفحه:99-120

  tick  بررسی و نقد درسنامه «آموزش زبان‌های خارجی» - صفحه:69-82

  tick  بررسی و نقد کتاب «روش‌شناسی پژوهش در مطالعات ترجمه» - صفحه:121-136

  tick  بررسی و نقد کتاب «گل داوودی و شمشیر: الگوهای فرهنگ ژاپن» - صفحه:255-274

  tick  بررسی و نقد کتاب ژاپنی برای همه، سطح مقدماتی - صفحه:1-21

  tick  بررسی و نقد نمایشنامۀ «مرغ دریایی» - صفحه:199-220

  tick  تحلیلی بر واژگان پایۀ فارسی - صفحه:175-198

  tick  نقد کتاب کاربرد پیکره در تحلیل گفتمان - صفحه:153-173

  tick  نقدی بر کتاب آموزش ترجمه با نگاهی به وضعیت کتاب‌های آموزش ترجمه در ایران - صفحه:23-43

  tick  نقدی بر کتاب روان‌شناسی زبان آموز: تفاوت‌های فردی در یادگیری زبان دوم - صفحه:83-97

  tick  نقدی بر کتاب غلط ننویسیم - صفحه:221-238
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved