>
Fa   |   Ar   |   En
   پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی   
سال:1396 - دوره:17 - شماره:6


  tick  ارزش‌یابی کیفیت درون‌داد‌های رشته مدیریت آموزشی در دوره‌ کارشناسی ارشد - صفحه:217-242

  tick  ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌های شهر تهران با تاکید بر جایگاه این دانشگاه‌ها در نظام‌های مطرح رتبه‌بندی - صفحه:1-20

  tick  از علوم کتاب‌داری تا علم اطلاعات و اطلاع‌رسانی نقدی بر کتاب مبانی علوم کتاب‌داری و اطلاع‌رسانی - صفحه:135-158

  tick  بررسی و نقد کارآفرینی سازمانی با تاکید بر شناسایی محورها و موانع کارآفرینی سازمانی موردمطالعه: وزارت ورزش و جوانان - صفحه:179-201

  tick  تاثیر برنامه درسی پنهان در رفتار هنرجویان هنرستان‌های تربیت بدنی - صفحه:203-216

  tick  درآمدی انتقادی بر «دوره‌های برخط آزاد انبوه (موک‌ها)» - صفحه:257-280

  tick  درآمدی انتقادی بر نظریه‌های «آشوب و پیچیدگی» - صفحه:85-114

  tick  نقد کتاب آموزش و پرورش فرهنگ‌ها و جوامع - صفحه:243-255

  tick  نقد و تحلیل کتاب نامه‌های زینب تربیت فطری در اسارت تربیت رسمی - صفحه:63-84

  tick  نقدی بر کتاب آموزش‌وپرورش تطبیقی: رویکردها، روش‌ها، و اصول - صفحه:281-297

  tick  نقدی بر کتاب انگلیسی برای دانشجویان رشتۀ آموزش‌وپرورش تطبیقی: آموزش‌وپرورش ابتدایی و آموزش‌وپرورش پیش‌دبستان - صفحه:159-178

  tick  نقدی بر کتاب برنامۀ درسی و آموزش هنر در آموزش‌و‌پرورش - صفحه:21-40

  tick  نقدی بر کتاب تربیت‌بدنی در مدارس - صفحه:115-133

  tick  نقدی بر کتاب مبانی امور مالی و بودجه (در آموزش‌و‌پرورش) - صفحه:41-62
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved