>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی منطقه ای   
سال:1395 - دوره:6 - شماره:24


  tick  سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل و تاثیر آن بر تمرکز جغرافیایی فعالیت‌ها در صنعت کشور ایران - صفحه:1-14

  tick  بررسی رابطه بین رشد صادرات کالاهای صنعتی و رشد اقتصادی در استان‌های کشور؛ رهیافت پانل دیتای پویا - صفحه:15-26

  tick  واکاوی اثرات خوشه های صنعتی بر توسعه منطقه‌ای مورد پژوهی: خوشه های صنعتی سنگ منطقه کلانشهر اصفهان - صفحه:27-44

  tick  توسعه‌ی گردشگری شبانه‌ی شهری در ایران تحلیل مقایسه‌ای شهرهای اصفهان، تبریز، شیراز، مشهد و یزد - صفحه:45-58

  tick  اقتصاد فضا و نابرابری‌های منطقه ای؛ نمونه موردی: استان اردبیل - صفحه:59-72

  tick  امکان سنجی پتانسیل انرژی بادی در شمال غرب ایران با استفاده از الگوریتم فازی - صفحه:73-88

  tick  ارزیابی اثرات توانمندسازی نیروی انسانی در توسعه صنعت گردشگری (مطالعه موردی: استان کهگیلویه و بویراحمد) - صفحه:89-100

  tick  بررسی قوانین موجود و عملکرد سازمان های متولّی در مدیریت بهینه پسماندهای شهری (مورد مطالعه: کلانشهر تهران) - صفحه:101-114

  tick  کاربرد فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در مکان یابی صنایع سنگین با استفاده ازتکنیک Gis (مورد: بنادر امام خمینی و ماهشهر) - صفحه:115-128

  tick  تبیین سازمان فضایی شهرستان بابل با استفاده از شاخص های کمی و کیفی - صفحه:129-140

  tick  توزیع فضایی شاخص های پایداری اجتماعی در سکونتگاه های روستایی غرب ایران (مطالعه موردی: منطقه اورامانات؛ استان کرمانشاه) - صفحه:141-152

  tick  نقش رسانه ها در تحولات سبک زندگی روستاییان (مورد مطالعه: شهرستان زنجان) - صفحه:153-166

  tick  ارزیابی میزان برخورداری مناطق روستایی از شاخص های پایداری اجتماعی مطالعه موردی: دهستان حومه شمالی-شهرستان اسلام آباد غرب - صفحه:167-178

  tick  بررسی نقش گردشگری برتغییر الگوی مسکن در نواحی روستایی (مطالعه موردی: شهرستان رضوانشهر) - صفحه:179-188

  tick  جایگاه «نشانه‌شناسی شهر ایرانی» در گردشگری در راستای آینده‌پژوهی برنامه‌ریزی شهری و توسعه پایدار - صفحه:189-200

  tick  برنامه‌ریزی راهبردی جهت مکان‌‌یابی بهینه پارک‌های‌ محله‌ای با استفاده از Gis و تکنیک Fuzzy Ahp؛ (مطالعه موردی: منطقه دو شهر زاهدان) - صفحه:201-214

  tick  امکان سنجی بکارگیری اصول نوشهرگرایی در بازآفرینی پایدار محلات ناکارآمد و مساله دار شهری با تاکید بر رشد هوشمند (مورد پژوهی: بخش مرکزی شهراهواز) - صفحه:215-230

  tick  عوامل تاثیرگذار بر کیفیت زندگی شهروندان با نقش میانجی گری عدالت اجتماعی (مورد پژوهشی: شهر فردوسیه– شهرستان شهریار) - صفحه:231-244

  tick  تبیین گستره فقر شهری و شناسایی سکونتگاه‌های غیر رسمی از منظر عدالت فضایی مطالعه موردی: نسیم شهر تهران - صفحه:245-265
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved