>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی منطقه ای   
سال:1396 - دوره:7 - شماره:26


  tick  رتبه‌‌بندی استان‌های کشور از نظر ایجاد ارزش افزوده‌ زیر بخش‌های اقتصادی بر اساس مدل تصمیم‌گیری چند معیاره (Vikor) - صفحه:1-14

  tick  اولویت‌بندی امکانات توسعه گردشگری و توزیع فضایی آن (نمونه موردی: شهرستان ‌های استان گلستان) - صفحه:15-24

  tick  شناسایی عوامل کلیدی موثر بر توسعه‌نیافتگی منطقه‌ای (مطالعه موردی: استان کهگیلویه وبویراحمد) - صفحه:25-40

  tick  تبیین اثرات رضایتمندی گردشگران در بازاریابی گردشگری دریایی (مورد مطالعه: نواحی ساحلی استان گلستان) - صفحه:41-54

  tick  ارزیابی روند تغییرات فراوانی روزهای شرجی در نیمه جنوبی ایران - صفحه:55-68

  tick  تحلیل توانمندی‌ها و قابلیت‌های منطقه‌ای بخش تعاون استان همدان در جذب سرمایه از دیدگاه کارشناسان بخش تعاون - صفحه:69-80

  tick  تحلیل ریسک آسیب پذیری سکونتگاه های انسانی در برابر زلزله (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان لامرد) - صفحه:81-92

  tick  نقش مدیریت پسماند بر بهبود شرایط توسعه در سکونتگاه‌های روستایی (مورد: بخش ساربوک، شهرستان قصرقند) - صفحه:93-112

  tick  سنجش میزان برخورداری سکونتگاه‌های روستایی شهرستان بروجرد (با بهره‌گیری از مدل های ترکیبی فازی) - صفحه:113-130

  tick  تحلیل و ارزیابی وضعیت کاربری اراضی شهری با تاکید بر پایداری کاربری مسکونی (مورد مطالعه: شهر سامان) - صفحه:131-146

  tick  بررسی و تحلیل اثرات زیست محیطی گسترش پراکنده شهری نمونه موردی: شهر هادیشهر - صفحه:147-160

  tick  تحلیل عوامل موثر بر کاهش کیفیت محیطی بخش مرکزی شهرها (مورد پژوهی: بخش مرکزی کلان ‌شهر شیراز) - صفحه:161-176

  tick  ارزیابی و رتبه‌بندی محلات شهری در نماگر‌های تفکیک از مبدا پسماند با استفاده از مدل Vikor در Gis (مطالعه موردی: شهر اردبیل) - صفحه:177-186
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved