>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی وضعیت انرژی باد در استان خوزستان به ‌منظور استفاده از توربین‌های بادی  
   
نویسنده خسروی محمود ,ابراهیمی محمد ,بهروزی محمود
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1395 - دوره : 6 - شماره : 22 - صفحه:29 -42
چکیده    استفاده از توربین های بادی به عنوان مولد انرژی برق در مناطق بادخیز کشورهای مختلف، تبدیل به یک فرآیند کاملاً تجاری و اجتناب ناپدیر شده است. به این منظور، در این پژوهش سعی شده است تا وضعیت انرژی باد جهت استحصال انرژی از طریق نصب توربین های بادی در استان خوزستان بررسی گردد. روش تحقیق بر اساس استفاده از داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی استان و محاسبه میزان انرژی حاصله از باد با توجه به نصب توربین‌های بادی تجاری می‌باشد. داده های سه‌ ساعته سرعت و جهت باد دوره آماری مشترک (2010-2001) برای ایستگاه های منتخب استان که در این پژوهش ایستگاه های بستان، دزفول، بهبهان، آبادان، مسجدسلیمان و اهواز می باشند از اداره کل هواشناسی خوزستان اخذ گردید. داده های منفصل باد با استفاده از تابع توزیع ویبول جایگزین شدند. چگالی توان باد سالانه و دیگر فرا سنج‌های انرژی باد در ترازهای ارتفاعی 10، 20 و 50 متر به دست آمد و برای برآورد سرعت باد در ارتفاع بالاتر از 10 متر، از مدل قانون توان یک‌هفتم استفاده شد. نتایج حاصل از محاسبات نشان می دهد که در استان خوزستان، ایستگاه های دزفول، اهواز و آبادان به ترتیب با توان تولید 824، 232و 225 کیلووات نیرو برای نصب و راه‌اندازی توربین های مزارع بادی تجاری مناسب هستند. با توجه به نصب توربین های بادی تجاری در ارتفاع 50 متری و سطح روتور 80 متری و هم چنین با در نظر گرفتن ضریب قدرت بیشترین، توان تولید انرژی توربین، انرژی الکتریکی، ایستگاه های دزفول، اهواز و آبادان به ترتیب با توان تولید نیرو به میزان 443، 125 و 121 کیلووات در ثانیه مستعد نصب توربین های بادی تجاری هستند.
کلیدواژه انرژی باد، توربین بادی، تابع توزیع ویبول، تولید برق، خوزستان
آدرس دانشگاه سیستان و بلوچستان, گروه جغرافیای طبیعی- اقلیم‌شناسی, ایران, دانشگاه سیستان و بلوچستان, ایران, دانشگاه ملایر, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved