>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی منطقه ای   
سال:1395 - دوره:6 - شماره:22


  tick  تحلیل رفتار مصرفی خانوارها در مناطق شهریِ استان چهارمحال و بختیاری - صفحه:1-13

  tick  پهنه‌بندی عوامل موثر بر توزیع جغرافیایی مرگ و میر در استان خوزستان با استفاده از مدل ترکیبیFahp-Gis - صفحه:15-28

  tick  بررسی وضعیت انرژی باد در استان خوزستان به ‌منظور استفاده از توربین‌های بادی - صفحه:29-42

  tick  عوامل موثر بر توسعه‌ی کارآفرینی در استان فارس با تاکید بر بخش تعاون - صفحه:43-60

  tick  تحلیلی بر آمایش سرزمین شهرستان مرودشت با رویکرد اصلاح روش کمی در نرم‌افزار Gis - صفحه:61-70

  tick  تحلیل فضایی گردشگری با استفاده از مدل‌های ترکیبی در محیط Gis مطالعه موردی: شهرستان رامسر - صفحه:71-82

  tick  بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی بر بازیافت زباله‌های شهری در کلانشهر شیراز - صفحه:83-96

  tick  تحلیلی بر فضاهای گردشگری شهری در شهرهای جدید با رویکرد احساس امنیت زنان (مطالعه موردی: شهر جدید بهارستان) - صفحه:97-108

  tick  نقش استراتژی‌های توسعه شهری Cds در ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی با تلفیق مدل‌هایAnp و Swot (مطالعه موردی: شهرک بهار شیراز) - صفحه:109-120

  tick  ارزیابی شاخص‌های گردشگری پایدار روستایی از منظر جامعه محلی و گردشگران (مطالعه موردی: شهرستان نیر) - صفحه:121-134

  tick  مدیریت محلی و نقش آن در توسعه کالبدی سکونتگاه های روستایی (مورد مطالعه: شهرستان چناران) - صفحه:135-146

  tick  تحلیلی براثرگذاری رسانه‌های جمعی و مطبوعات از دیدگاه ساکنان نواحی روستاییِ شهرستان کنارک (مطالعه موردی: دهستان زرآباد غربی) - صفحه:147-164

  tick  تحلیل عملکرد دهیاری‌ها در فرایند توسعه اقتصادی سکونتگاه‌های روستایی مورد: بخش بادرود- شهرستان نطنز - صفحه:165-176

  tick  نقش محدودیت‌های محیطی بر توسعه کالبدی - فضایی شهرها و اثرات آن بر روستاهای پیرامون (مورد: شهر جوانرود) - صفحه:177-190

  tick  فرآیند تبدیل سکونتگاه‌های روستایی به شهر و اثرات آن بر کیفیت زندگی شهروندان (مطالعه موردی: شهر بلبان‌آباد، شهرستان دهگلان) - صفحه:191-202

  tick  تبیین پیامدهای گسترش گردشگری تجاری در مناطق روستایی (مورد: دهستان سیگار- شهرستان لامرد) - صفحه:203-216
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved