>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی کارکرد شهرهای کوچک در نظام شهری استان لرستان با استفاده از مدل های ضریب کشش پذیری، TOPSIS و L.Q  
   
نویسنده ملکی سعید ,مودت الیاس ,کرمی مهران
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1394 - دوره : 5 - شماره : 20 - صفحه:29 -42
  
کلیدواژه شهرهای کوچک، نظام شهری، L.Q، TOPSIS، استان لرستان.
آدرس دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved