>
Fa   |   Ar   |   En
   مکان‌یابی مراکز بهینه توسعه سکونتگاه های روستایی در شهرستان قایم‌شهر (مطالعه موردی: دهستان کوهساران)  
   
نویسنده ارغان عباس ,داوری عطیه ,فرج زاده کرامت اله
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1393 - دوره : 4 - شماره : 14 - صفحه:133 -146
چکیده    از آنجایی که یکی از مشکلات اساسی موجود بر سر راه توسعه پایدار روستایی گسیختگی سازمان فضایی و فقدان سلسله مراتبی مناسب مبتنی بر رابطه تعاملی میان سکونتگاه‌ها شناخته شده است. در این پژوهش سعی شده است تا با مکان یابی مراکز برتر روستایی و طراحی سلسله مراتب مناسب سکونتگاهی و ایجاد یک انسجام و رابطه منطقی بین این مراکز بتوان روستاهای مرکز را جهت خدمات رسانی مناسب به روستاهای پیرامونی و تابعه شناسایی نمود. برای نیل به این هدف از روش‌های شاخص مرکزیت، روش فواصل و روش ماتریس ارتباط مستقیم در محیط (GIS) استفاده شده است. با توجه به معیارو ضابطه‌ها برای این مراکز پس از بررسی مبانی نظری مرتبط با این موضوع و گردآوری داده‌های موثر این روش‌ها انتخاب شدند، سپس با اذعان تهیه شده، وضعیت موجود و در حال حاضر مراکز بهینه روستایی مورد ارزیابی قرار گرفت و علاوه بر مراکز موجود، مراکز دیگری هم پیشنهاد گردید. نتایج تحقیق نشان داد که با مکانیابی مراکز بهینه روستایی و طراحی الگوی سلسله مراتبی در دهستان کوهساران دو روستای «کوتنا» و «ریکنده» دارای بهترین شرایط برای ارایه خدمات به روستاهای پراکنده در سطح دهستان می‌باشند. از این رو این دو روستا بعنوان مرکز اصلی ارایه دهنده خدمات به روستاهای زیر مجموعه خود توصیه می‌گردد تا با تجهیز و توسعه خدمات و امکانات مورد نیاز اهالی روستاهای فوق و در سطح بالاتر کل دهستان، موجب توسعه مناطق روستایی ناحیه گردد.
کلیدواژه مکان‌یابی ,توسعه پایدار روستایی ,تحلیل سلسله مراتبی ,سیستم اطلاعات جغرافیایی
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان, ایران, دانشجوی دکتری شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد امارات, امارات متحده عربی
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved