>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی منطقه ای   
سال:1393 - دوره:4 - شماره:14


  tick  تحلیل کارکردی تقسیمات کشوری در اجرای برنامه های آمایش سرزمین با تاکید بر ایران - صفحه:1-12

  tick  ارزیابی پتانسیل تولید انرژی بادی در ایستگاه های منتخب ایران - صفحه:13-30

  tick  تحلیل فضایی برخورداری استان های ایران در شاخص های سلامت - صفحه:31-44

  tick  بررسی و تحلیل روند تحولات نظام شهری استان ایلام طی سالهای 1345 تا 1385 - صفحه:45-58

  tick  سازماندهی فضایی استان آذربایجان شرقی با رویکرد برنامه ریزی منطقه ای در افق چشم انداز - صفحه:59-74

  tick  گسترش فناوری اطلاعات، دولت و فضاهای روستایی (مورد مطالعه: روستاهای استان خراسان جنوبی) - صفحه:75-86

  tick  سطح بندی سکونتگاه های روستایی شهرستان ممسنی با استفاده از تکنیک های ساماندهی فضاها - صفحه:87-102

  tick  مدیریت بحران و ارزیابی ریسک شهر قاین بر اساس ماتریس ریسک - صفحه:103-120

  tick  بررسی الگوهای توزیع و پراکنش فضایی پارکهای درون شهری (مطالعه موردی: مناطق شهرداری ارومیه) - صفحه:121-132

  tick  مکان‌یابی مراکز بهینه توسعه سکونتگاه های روستایی در شهرستان قایم‌شهر (مطالعه موردی: دهستان کوهساران) - صفحه:133-146
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved