>
Fa   |   Ar   |   En
   تاثیرگذاری نورپردازی در امنیت شهری و توسعه گردشگری (مورد مطالعه: کلانشهر شیراز)  
   
نویسنده غلامحسینی رحیم ,کلانتری محسن ,احمدی فرزانه
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1392 - دوره : 3 - شماره : 9 - صفحه:67 -75
چکیده    گردشگری تاثیر فراوانی در ابعاد اقتصادی، فرهنگی و سیاسی کشور می‌گذارد. موفقیت در این امر، مستلزم توجه به ارایه امکانات در جاذبه های گردشگری است که از تاثیرگذارترین آن‌ها نورپردازی می‌باشد. نورپردازی شهری با ایجاد ارزش سبب افزایش جذابیت در قابلیت های جذب گردشگری و ایجاد احساس امنیت در گردشگران و شهروندان می‌شود و تاثیر زیادی در توسعه گردشگری دارد. هدف این مقاله آشنایی با ضرورت‌های نورپردازی به عنوان یکی از اصلی‌ترین عناصر شهری و بررسی تاثیر نورپردازی در امنیت گردشگران کلانشهر شیراز است. روش پژوهش، توصیفی- تحلیلی است. جمع آوری داده‌ها از طریق مصاحبه و توزیع پرسشنامه در بین شهروندان و گردشگران شهر شیراز صورت گرفته و حجم نمونه با توجه به تعداد شهروندان و گردشگران و با استفاده از فرمول کوکران و در نظر گرفتن 80 درصد احتمال وجود صفت و 96.1 درصد احتمال صحت گفتار و 5% درصد خطا 220 نفر برآورد گردیده است. در تحلیل داده‌ها از نرم افزار Spss استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می‌دهد بیش از 91 درصد شهروندان و گردشگران شهر شیراز به تاثیر بالای نورپردازی بر افزایش آسایش و امنیت شهروندان و گردشگران و افزایش زمان گردشگری تا ساعات پایانی شب اشاره کرده‌اند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که نورپردازی مناسب جاذبه های شهر شیراز، علاوه بر ایجاد بهبود کیفیت زندگی شهری به توسعه گردشگری در شهر شیراز منجر می‌شود.
کلیدواژه نورپردازی ,امنیت شهری ,گردشگری شهری ,شیراز
آدرس دانشگاه زنجان, ایران, دانشگاه زنجان, ایران, دانشگاه تربیت مدرس, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved