>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیل پیامدهای گردشگری در ناپایداری سکونتگاههای روستایی (مطالعه موردی: دهستان بلده کجور- شهرستان نوشهر)  
   
نویسنده مولایی هشجین نصر الله ,دانلین کارینه ,حسن نژاد معصومه
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1390 - دوره : 1 - شماره : 2 - صفحه:1 -14
چکیده    امروزه با افزایش امکانات زندگی مانند وسایل حمل و نقل زمینی، هوایی، دریایی و افزایش اوقات فراغت، درآمد و طول عمرِ مردم، افراد بیش از هر زمان دیگری به گردش و مسافرت می‌پردازند، به ویژه ساکنان نقاط شهری به دلیل آلودگی شهرها و مشکلات ناشی از زندگی ماشینی بیشتر به مسافرت و گردش در دامان طبیعت و نقاط آرام در نواحی روستایی علاقمند هستند. در این بررسی سعی شده است تا با توجه به روند فزاینده حضور گردشگران به شکل انبوه و بدون توجه به ظرفیت زیرساختها، فرهنگ بومی و ... ناپایداری سکونتگاههای روستایی را از ابعاد اکولوژیکی و اقتصادی در دهستان بلده کجور از توابع شهرستان نوشهر مورد شناسایی و مطالعه قرار داده تا نتایج آن در کاهش پیامدهای منفی در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و بخصوص در بعد زیست محیطی در محدوده مورد مطالعه و تعمیم آن به نقاط روستایی دیگر بکار گرفته شود. جهت بررسی پیامدهای گردشگری در ناپایداری روستاهای دهستان بلده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون های آماری استفاده شده است.
کلیدواژه گردشگری ,ناپایداری ,سکونتگاههای روستایی ,دهستان بلده کجور ,نوشهر.
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت, ایران, استاد دانشکده جغرافیا دانشگاه دولتی ایروان، ارمنستان., ارمنستان, دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشگاه دولتی ایروان، ارمنستان., ارمنستان
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved