>
Fa   |   Ar   |   En
   ارزیابی سطوح توسعه‌یافتگی بخش مسکن در مناطق جنوبی استان همدان با استفاده از روش تحلیل خوشه‌ای  
   
نویسنده ذاکرحقیقی کیانوش ,مسلسل عبدالله ,رحمانی امیر
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1391 - دوره : 2 - شماره : 6 - صفحه:69 -79
چکیده    برنامه‌ یزی ‌های نامطلوب و عدم توزیع عادلانه‌ منابع مالی و انسانی، مسایل عمده‌ای را در روند توسعه‌یافتگی شهرها، به خصوص شهرهای کوچک ایجاد نموده و این موضوع دارای ابعاد گوناگون و پیچیده‌ای است. موضوع مسکن به عنوان یک موضوع چند بعدی، تاثیر بسزایی بر توسعه‌یافتگی شهرها دارد. برای ارزیابی توسعه‌یافتگی شهرها در بخش مسکن، گام نخست، شناخت وضع موجود شهرها در رابطه با بخش مسکن آن است. این امر زمینه مناسب برای ارایه راهبرد‌ها و به‌کارگیری برنامه‌های مناسب توسعه‌ مسکن و همچنین ایجاد توسعه‌ یکپارچه ناحیه‌ای و تحلیل وابستگی سکونتگاه‌های انسانی در سطوح نواحی را فراهم می‌آورد. در این پژوهش 21 شاخص مرتبط با مسکن در زمینه‌ شاخص‌های کمی، کیفی، اقتصادی، جمعیتی و کالبدی، بررسی و اطلاعات مربوط به آن‌ها برای 12 شهر ناحیه‌ی جنوبی استان همدان جمع آوری گردید. روش تحلیل خوشه‌ای با استفاده از تکنیک‌های آماری SPSS ، روش‌ به‌کار برده شده در این پژوهش می‌باشد. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد، توسعه‌یافتگی بخش مسکن در شهرهای ناحیه‌ جنوبی استان همدان، دارای الگوی متعادل و مناسبی نمی‌باشد، که این امر مستلزم برنامه‌ریزی‌های آگاهانه و منسجم در زمینه‌ مسکن می‌باشد، بطوری که شهر ملایر به عنوان دومین شهر بزرگ استان همدان، در خوشه‌ اول یعنی شهرهای توسعه‌یافته و شهر زنگنه در پایین‌ترین خوشه، توسعه‌‌نیافته‌ترین شهر از نظر شاخص‌های مسکن قرار می گیرد.
کلیدواژه توسعه‌یافتگی ,مسکن ,تحلیل خوشه‌ای ,همدان
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved