>
Fa   |   Ar   |   En
   تحلیلی بر شناخت توانمندیها و برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری در سد کارون 4 (با استفاده از مدل SWOT)  
   
نویسنده رحیمی داریوش ,رنجبر دستنایی محمود
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1391 - دوره : 2 - شماره : 7 - صفحه:93 -108
چکیده    با توجه به اینکه گردشگری روز به روز تخصصی‌تر و متنوع‌تر می‌شود، شاهد هستیم که امروزه حتی سدها نیز در فهرست جاذبه‌های گردشگری جای گرفته و گردشگران بسیاری برای دیدار از آن‌ها علاقه نشان می‌دهند. بدین جهت امروزه کارشناسان گردشگری، برای بهره‌برداری از این جاذبه‌های انسانساخت برنامه‌ریزی می کنند و شاید به زودی همین واژه گردشگری سدیا چیزی شبیه به این، به عنوان یکی از موارد متعدد انواع گردشگری در تمام دنیا مطرح شود. رشد و توسعه سریع سدسازی در سالهای اخیر، ایران را بی بهره از این منبع جدید گردشگری نگذاشته و در چند سال گذشته سدهای بزرگی در ایران به بهره برداری رسیده اند، یکی از این سدها سد کارون 4 است که بر روی رود کارون در استان چهارمحال وبختیاری ساخته شد و در سال 1390 افتتاح گردید. در این پژوهش با تاکید بر موضوع مدیریت استراتژیک و استفاده از تکینک SWOT به عنوان یکی از تکنیک های برنامه ریزی استراتژیک، استراتژی های مناسب جهت توسعه گردشگری این سد انتخاب گردید. رویکرد این پژوهش توسعه ای و روش پژوهش توصیفی- تحلیلی می باشد وبرای تجزیه وتحلیل اطلاعات و تعیین وزن عوامل چهارگانه (S.W.O.T) از نظر 20 نفر از کارشناسان گردشگری استان استفاده گردید. بدین ترتیب که، ابتدا از محدوده مورده مطالعه بازدید به عمل آمد و متغیرهای مختلف محیط داخلی مورد بررسی قرار گرفت و قوت ها و ضعف های موجود شناسایی شد. سپس به منظور تعیین فرصت ها و تهدیدهای موجود، متغیرهای مختلف محیط خارجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت در نتیجه پس از مطالعات و انجام محاسبات مشخص شد: محدوده مورد مطالعه با 29 نقطه قوت و امتیاز وزنی 461/3 و 20 فرصت و امتیاز وزنی 389/3 در برابر 26 نقطه ضعف و امتیاز وزنی 227/3 و 14 تهدید و امتیاز وزنی 239/3 توانمندی‌های نسبتا بالایی برای توسعه گردشگری سد دارد ولی ضعف‌ها و تهدیدهای موجود مانع از بالفعل شدن این توانمندی‌ها گردیده است. درپایان برای بهبود بخشیدن و توسعه گردشگری در محدوده این سد 8 راهبرد رقابتی – تهاجمی، 6 راهبرد تنوع، 7راهبرد بازنگری و 6 راهبرد تدافعی ارایه گردید.
کلیدواژه گردشگری ,گردشگری سد ,کنیکSWOT ,سد کارون 4.
آدرس دانشگاه اصفهان, ایران, دانشگاه اصفهان, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved