>
Fa   |   Ar   |   En
   پهنه بندی پایدار سواحل با استفاده از روش فازی (مطالعه موردی :جزیره قشم)  
   
نویسنده شکور علی ,اجتماعی بابک ,پربار زهرا
منبع برنامه ريزي منطقه اي - 1398 - دوره : 9 - شماره : 35 - صفحه:85 -94
چکیده    محیط های ساحلی از حساس ترین سیستم های محیطی به شمار می روند که تحت  تاثیر فرآیندهای هیدرودینامیکی حاکم، تغییر و تحول در آنها نسبتاً سریع بوده و شاید از این نظر قابل مقایسه با سایر سیستم های ژئومرفولوژی نباشد. سواحل قشم به واسطۀ نوسانات و تغییرات زیاد دوره ای سطح آب، محیطی منحصربه فرد با ویژگیهای خاص به وجود آورده است. به واسطۀ همین تغییر سطح آب، شاهد تغییرات زیاد خط ساحلی در مناطق ساحلی هستیم. با درک این تغییرات قادر خواهیم بود برنامه ریزی دقیق تری برای مناطق مذکور داشته باشیم و مدیریتی کارآمد برای آینده ای بهتر در سواحل قشم داشته باشیم. پهنۀ مورد مطالعۀدر این پژوهش، خطوط ساحلی جزیره قشم می باشد. هدف از این مطالعه، پهنه بندی پایدار ساحلی جزیره قشم جهت احداث مناطق دریایی جدید می باشد. روش پژوهش حاضر با توجه به ماهیت و هدف، روش تحقیق ارزیابی تحلیلی با هدف کاربردی است . بخش مهمی از مطالعات، مربوط به گردآوری و تحلیل اطلاعات و داده‌های موجود و مورد نیاز برای شبیه‌سازی‌ها است. در این پژوهش با استفاده از روش فازی تاپسیس ( ftopsis) و سلسله مراتبی فازی (fahp) به تحلیل معیار موثر بر پهنه بندی سواحل دریایی می پردازیم. نتلیج بدست آمده حاکی از آن است که قسمت شمالی جزیره موقعیت بهتری جهت از لحاظ شاخصهای بررسی شده دارا است. بنابراین این قسمت با مساحت هزار هکتار به عنوان مکان مورد نظر مشخص می گردد.
کلیدواژه سواحل، پهنه بندی پایدار، فازی، لایه های اطلاعاتی، جزیره قشم
آدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت, گروه جغرافیای انسانی, ایران, دانشگاه پیام نور مرکز تهران, گروه جغرافیا, ایران, دانشگاه پیام نور مرکز تهران, گروه جغرافیا, ایران
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved