>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی منطقه ای   
سال:1397 - دوره:8 - شماره:32


  tick  بررسی فضایی عوامل موثر بر ضریب مکانی اشتغال زنان روستایی ایران در بخش خدمات - صفحه:1-10

  tick  تحلیلی بر عوامل موثر در توسعه‌یافتگی و نقش آن در مهاجرت‌های روستایی مطالعه موردی: استان زنجان - صفحه:11-22

  tick  ارزیابی توسعه پایدارزیست محیطی در روستاهای شالیکار نمونه موردی : سکونتگاههای روستایی شهرستان نکاء - صفحه:23-36

  tick  شناسایی و اولویت‌بندی شاخص‌های سیاست‌گذاری گردشگری موثر در توسعه و عمران مجموعه روستایی با استفاده از تکنیک تحلیل عاملی، مورد پژوهی؛ روستای ده بالا، شهرستان تفت* - صفحه:37-50

  tick  شناسایی چالش‌های زیست‌محیطی در سکونتگاه‌های روستایی و ارزیابی عملکرد نهادهای متولی در مدیریت آن‌ها (مطالعه موردی: بخش مرکزی شهرستان روانسر) - صفحه:51-68

  tick  پیش‏بینی اثر تغییر آب‏و‏هوایی بر شاخص‏های اقلیمکشاورزی و عملکرد برنج مطالعه موردی: مناطق شمال ایران - صفحه:70-80

  tick  بررسی ابعاد مختلف توسعه افقی شهر یاسوج و تاثیر آن بر اراضی کشاورزی پیرامون (با استفاده از مدل آنتروپی شانون و ضریب موران) - صفحه:81-92

  tick  تحلیل فضایی توزیع شاخص‌های رشد هوشمند شهری در سطح محلات مورد: شهر ملایر - صفحه:93-112

  tick  نقش مناطق ویژه اقتصادی در افزایش کیفیت زندگی شهری (مطالعه موردی: شهر سلفچگان) - صفحه:113-126

  tick  تحلیلی بر گردشگری شهری در بازآفرینی بافت‌های تاریخی از دیدگاه ساکنین محلی با بهره‌گیری از روش تحلیل عاملی (نمونه موردی: شهر شیراز) - صفحه:127-140

  tick  ارزیابی تحقق‌پذیری آزادی آموزش و پژوهش در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی کشور ایران (مطالعه موردی: کلانشهر شیراز) - صفحه:141-152
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved