>
Fa   |   Ar   |   En
   برنامه ریزی منطقه ای   
سال:1397 - دوره:8 - شماره:29


  tick  تحلیل کارایی نسبی کشورهای خاورمیانه از لحاظ شاخص‌های توسعه پایدار - صفحه:1-12

  tick  ارزیابی رقابت‌پذیری اقتصادی کلان‌شهرهای ایران - صفحه:13-26

  tick  تحلیل نابرابری‌های فضایی-آموزشی و فرهنگی در کلان منطقه‌ی آذربایجان - صفحه:27-40

  tick  ارزیابی ابعاد و مولفه‌های موثر بر تاب‌آوری منطقه‌ای با استفاده از تکنیک Triz (مطالعه موردی: استان همدان) - صفحه:41-52

  tick  منطقه‌بندی توسعه کشاورزی شهرستان‌های استان همدان با استفاده از مدل Todim - صفحه:53-64

  tick  ارزیابی توزیع فضایی مولفه‌های توسعه‌پایدار در بین شهرستان‌های استان ایلام با استفاده از تکنیکSaw-Vikor - صفحه:65-78

  tick  تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری فرهنگی و اثرات آن در پایداری اقتصادیِ نواحی روستایی استان زنجان - صفحه:79-92

  tick  استراتژی توسعه منطقه‌ای (Rds) راهکاری نوین جهت توسعه متوازن منطقه ای (مطالعه موردی: شهرستان رشت) - صفحه:93-106

  tick  واسنجی اثر الگوها و شاخص‌های پیوند از دور بر رخداد خشکسالی‌های استان گلستان - صفحه:107-124

  tick  ارزیابی قابلیت و ظرفیت‌های گردشگری میراث‌های زمین‌شناختی در محوطه‌های ژئوتوریستی (نمونه موردی: ژئومورفوسایت‌های نمونه استان هرمزگان) - صفحه:125-140

  tick  ارزیابی وضعیت و نحوه‌ی توسعه فضای سبز شهری شیراز در راستای توسعه پایدار با استفاده از رویکرد استانداردمبنا - صفحه:141-160

  tick  سنجش تاثیر هندسه شهری بر شرایط آسایش حرارتی بیرونی در مقیاس خرد ‌اقلیم؛ (مورد ‌پژوهی: فضای باز مجتمع مسکونی گلدشت شیراز) - صفحه:161-172

  tick  تاثیر آموزه‌های اسلامی بر کالبد معماری خانه‌های ایرانی نمونه موردی: خانه سنتی در اقلیم گرم و خشک ایران - صفحه:173-190

  tick  تحلیل عوامل موثر بر توسعه‌یافتگی محلات شهری از منظر عدالت فضایی (نمونه موردی: مقایسه تطبیقی محله ارم و ابیوردی -شهر شیراز) - صفحه:191-202
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved