>
Fa   |   Ar   |   En
   زیست فناوری   
سال:1398 - دوره:10 - شماره:4


  tick  مقایسه کارآیی نانوذرات مغناطیسی آهن با روش‌های Ctab و تشخیص سریع برای استخراج Dna از گلبرگ گل سرخ رقم Vendetta - صفحه:519-525

  tick  شناسایی جدایه بومی Fum1، جداشده از مرغداری‌های اطراف مشهد و بهبود فعالیت آنزیمی آن با استفاده از بهینه سازی شرایط محیطی به روش تک‌متغیره - صفحه:527-534

  tick  اثر حلال‌های آلی و اسمولیت‌ها بر فعالیت و پایداری پروتئاز خالص‌شده از گیاه فیکوس یوهانیس - صفحه:535-543

  tick  استنتاج شبکه هم‌بیانی ژن‌ها از روی ویژگی‌های منتسب‌شده به آنها به‌وسیله شبکه‌های عصبی مصنوعی - صفحه:545-555

  tick  پیش‌بینی شبکه برهمکنش پروتئین- پروتئین در گیاه جو براساس روش اینترولوگ - صفحه:557-564

  tick  ساخت نانوذرات اکسیدتیتانیوم به روش سل-ژل و بررسی خواص فیزیکوشیمیایی و آنتی‌باکتریایی این ذرات روی سلول‌های پروکایوت و یوکاریوت - صفحه:565-572

  tick  مقایسه سامانه‌های کشت سه‌بعدی اسفروید و دوبعدی تک‌لایه سلول‌های سرطانی A549 و نرمال ریه Pc9 تحت تیمار نانوذرات نقره - صفحه:573-580

  tick  دست‌ورزی پوسته سیلیکایی گونه‌ای از دیاتوم‌های دریایی با نانوذرات طلا، اکسیدآهن و تراستوزومب با هدف شناسایی سلول‌های واجد گیرنده Her2 - صفحه:581-588

  tick  نقش پروبیوتیک‌ها در پیشگیری و کنترل بیماری مولتیپل‌اسکلروزیس - صفحه:589-592

  tick  بررسی اثر باکتریوفاژ M13 و پپتید Rgd در القای آنژیوژنز و پتانسیل ترمیم سلول‌های فیبروبلاستی غدد لنفی موشی - صفحه:593-599

  tick  تاثیر نانوکورکومین در القای بیان فاکتورهای رونویسی درگیر در تمایز سلول‌های بنیادی خون‌ساز به سلول‌های پیش‌ساز میلوئیدی - صفحه:601-608

  tick  بررسی بیان و اثر Sptbn4-Mir1 در روند تمایز عصبی سلول‌های Nt2 - صفحه:609-615

  tick  تجزیه بیان ژن به روش توالی‌یابی Rna - صفحه:617-625

  tick  سنجش بنسرآزید به روش مهار فعالیت بیولمینسانسی اکورین - صفحه:627-633

  tick  شبیه‌سازی اثر جریان برشی سیال محیط کشت بر سلول‌های بنیادی با استفاده از داربست‌های مهندسی بافت سخت - صفحه:635-646

  tick  ساخت نانوذرات پلیمری Paa، Pva و Pei حاوی ترکیب طبیعی ضدباکتریایی کورکومین و بررسی کارآیی آنها علیه باکتری استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متیسیلین - صفحه:647-654

  tick  تخلیص فیوژن پپتید نوترکیب حاوی تگ تمایلی به هیدروکسی‌آپاتیت با کمک ستون کروماتوگرافی سرامیکی - صفحه:655-664

  tick  بررسی مت‌آمفتامین به‌عنوان یک ترکیب محرک و دارای عوارض بالا و روش‌های سنتز و ناخالصی‌های موجود در هر روش - صفحه:665-671

  tick  مطالعه میان‌کنش و پایداری کمپلکس نانومیله‌های طلا- آنتی‌بادی ضد آلبومین با رویکرد طراحی نانوزیست حسگر - صفحه:673-679

  tick  ارزیابی اثربخشی حمایت‌های دولتی از شرکت‌های دانش‌بنیان زیست‌فناوری - صفحه:681-697
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved