>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ارتقای سلامت   
سال:1394 - دوره:4 - شماره:4


  tick  شاخص های انتخاب ابزار مناسب برای انجام پژوهش در علوم سلامت: معرفی فهرست Cosmin - صفحه:1-13

  tick  بررسی رفتار ایمنی در مقابل عوامل زیان آور محیط کار در شهرستان زنجان - صفحه:14-21

  tick  تاثیر تمرین حرکات موزون بر کارکرد اجرایی کودکان کم توان ذهنی آموزش پذیر - صفحه:22-31

  tick  مقایسه همبستگی بین مدیریت دانش و فرهنگ سازمانی در بیمارستان های منتخب دولتی و خصوصی شیراز - صفحه:32-41

  tick  بررسی تاثیر آموزش مهارت جرات ورزی بر سبک مدیریت تعارضات بین فردی پرستاران در محیط کار - صفحه:42-52

  tick  تاثیر عصاره گیاه آلوئه ورا بر چربی خون در بیماران پیش دیابتیک: یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده دو سو کور - صفحه:53-63

  tick  همبستگی رهبری تحول آفرین با عدالت سازمانی از دیدگاه کارکنان درمانگاه های توانبخشی بیمارستان های شهر اهواز - صفحه:64-74

  tick  شان بیماران مبتلا به نارسایی قلبی در مراجعین به بیمارستان های زنجان - صفحه:75-83

  tick  بررسی وضعیت فرهنگ ایمنی بیمار در مرکز روان ‌پزشکی رازی تهران - صفحه:84-94

  tick  ادراک بیماران مبتلا به سکته قلبی از عوامل تاثیرگذار بر کیفیت زندگی: یک مطالعه کیفی - صفحه:95-103
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved