>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ارتقای سلامت   
سال:1397 - دوره:7 - شماره:5


  tick  بررسی برخی عوامل خطر طول زمان تا عودهای مکرر تشنج در کودکان با استفاده از تابع مفصل حاشیه‌ای پارامتری با رویکرد بیزی - صفحه:1-7

  tick  کاربرد مدل توام طولی و بقا در بررسی همبستگی کراتینین و عوامل دیگر با بقا پیوند کلیه - صفحه:8-14

  tick  پیش‌بینی بهزیستی ذهنی بر اساس سبک زندگی ارتقاءدهنده سلامت، تعارض کار-خانواده و رضایت شغلی در معلمان مدارس استثنایی - صفحه:15-22

  tick  تاثیر توانبخشی شناختی بر حافظه فعال زنان مبتلاء به سرطان پستان تحت شیمی درمانی - صفحه:23-29

  tick  همبستگی استقلال مدیران و کنترل راهبرد با بهره وری سیستم‌های ساخت و تولید با میانجی گری سیاست‌های سازمانی در سازمان‌های تولیدی ارومیه - صفحه:30-37

  tick  همبستگی خودارزیابی با مدیریت دانایی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی - صفحه:38-45

  tick  تاثیر درمان ذهن‌آگاهی بخشش‌محور و درمان هیجان‌مدار بر بخشش در زنان آسیب‌دیده از پیمان‌شکنی همسر - صفحه:46-54

  tick  همبستگی تفاهم زوجین دارای تعارض با رضایت از زناشویی و نقش میانجی کیفیت زندگی - صفحه:55-63
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved