>
Fa   |   Ar   |   En
   مدیریت ارتقای سلامت   
سال:1397 - دوره:7 - شماره:2


  tick  همبستگی ادراک از سیاست‌های ارزیابی عملکرد با رضایت شغلی و تمایل به ترک شغل در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی گیلان - صفحه:1-8

  tick  پیکره بندی زنجیره تامین پایدار بخش خدمات درمانی با استفاده از روش نقشه شناختی فازی (مورد مطالعه: بیمارستان های شهرستان کرمان) - صفحه:9-17

  tick  مقایسه مشارکت اجتماعی در مادران کودکان مبتلا به فنیل کتونوری و مادران کودکان سالم شهر همدان - صفحه:18-26

  tick  کاربرد رگرسیون لجستیک در داده‌های دیابت دارای خطای طبقه بندی - صفحه:27-35

  tick  همبستگی ابتلاء به انسداد عروق کرونری با تنش ادراک شده، هوش معنوی، سبک زندگی اسلامی و حمایت اجتماعی - صفحه:36-43

  tick  بررسی مقایسه‌ای راهبردهای مقابله‌ای و تاب آوری در زنان مطلقه و غیر مطلقه - صفحه:44-50

  tick  همبستگی سرمایه فرهنگی با نگرش خود توسعه‌ای (مورد مطالعه: شبکه بهداشت و درمان شهرستان دره شهر) - صفحه:51-57

  tick  همبستگی تمایز یافتگی خود و خوش بینی با مسئولیت پذیری و رضایت زناشویی در دانشجویان پرستاری - صفحه:58-65
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved