>
Fa   |   Ar   |   En
   زبان شناخت   
سال:1393 - دوره:5 - شماره:2


  tick  استعاره‌های مفهومی در حوزۀ شرم با استناد به شواهدی از شعر کلاسیک فارسی - صفحه:1-20

  tick  نگاهی تازه به کتیبه پهلوی آذرشب مشهور به نیروگاه سیکل ترکیبی (کازرون چهارده) - صفحه:21-29

  tick  بررسی کاربرد زبان‌های مازندرانی و فارسی در شهر جویبار - صفحه:31-50

  tick  پیشینۀ نمایش در ایران باستان - صفحه:51-77

  tick  آزوفا سینمایی: کاربرد فیلم سینمایی در آموزش زبان و فرهنگ ایران به غیرفارسی‌زبانان - صفحه:79-102

  tick  واحدهای سنجش طول در اوستا - صفحه:103-118

  tick  بررسی تغییرات معنایی واژه در زبان‌های فارسی و روسی - صفحه:119-134

  tick  ساختار تکیه و آهنگ زبان شمس تبریزی در مقالات - صفحه:135-146

  tick  نشان‌گرهای زبانی‌ ساخت‌های کذب در فارسی: یک پژوهش زبانی ـ اجتماعی - صفحه:147-162

  tick  توصیف واکه‌های ساده در گویش لکی نورآبادی در قیاس با زبان فارسی - صفحه:163-182

  tick  تاریخ دین زردشتی روش‌های بررسی - صفحه:183-196

  tick  پهلویات کتیبه‌ای 2 : (1) کتیبه سنگ‌مزار حاجی‌آباد استخر (نقش رستم 1) و بازخوانی کتیبه تنگ جلو (سمیرم 1) - صفحه:197-211
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved