>
Fa   |   Ar   |   En
   مطالعۀ تطبیقی درون‌مایه‌های غزل شریف رضی و فخرالدّین عراقی  
   
نویسنده جهان بخت لیلی امید ,کریمی فرد غلامرضا
منبع كاوش نامه ادبيات تطبيقي - 1396 - دوره : 7 - شماره : 26 - صفحه:21 -41
چکیده    شریف رضی (406 ه.) شاعر و ادیب عرب و فخرالدّین عراقی (688 ه.) شاعر نامور ایرانی از جمله شاعران برجسته‎ای هستند که در قالب غزل، سروده‎های دلنشینی از خود بر جای نهاده‎اند و هر یک، با توجّه به عوامل بیرونی و درونی و نیز توانایی خویش، از آن به عنوان ابزاری به منظور بیان اندیشه و عواطف خود بهره جسته‎اند. اشعار عاشقانۀ رضی و عراقی با وجود فاصلۀ زمانی و تفاوت زبانی، دربردارندۀ مفاهیم و اندیشه‎های همسان بسیاری است. این امر، نگارندگان را بر آن داشت تا با استفاده از شیوۀ تطبیق اندیشه‎های عاشقانۀ دو شاعر، به جستجو دربارۀ مضامینی بپردازند که در غزلشان به دو شاعر هویّت می‎بخشند. مقالۀ حاضر در پی آن است ضمن بررسی ویژگی‎های ادبیّات تغزّلی دو شاعر، به رهیافتی از طرز تفکّر و مشرب اعتقادی آن‌ها دست یابد. با عنایت به نتایج به دست آمده، غزل دو شاعر، از مبنایی عرفانی و آرمانی سرچشمه می‎گیرد و دارای مشابهت‎های مضمونی، همچون وفاداری، پاکدامنی، بلندهمّتی و... است که این امر، از نوعی همسویی اندیشگانی در غزلشان حکایت دارد.
کلیدواژه ادبیّات تطبیقی، شریف رضی، فخرالدّین عراقی، غزل، عشق
آدرس دانشگاه گیلان, گروه زبان و ادبیّات عربی, ایران, دانشگاه شهید چمران اهواز, گروه زبان و ادبیّات عربی, ایران
پست الکترونیکی ghkarimifard@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved