>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی تربیتی   
سال:1384 - دوره:1 - شماره:2


  tick  اختلالات خوردن، بی اشتهایی روانی و پراشتهایی روانی - صفحه:151-170

  tick  بازخورد در ارزشیابی تکوینی و تأثیر آن بر پیشرفت تحصیلی درس علوم - صفحه:139-150

  tick  بررسی عملی بودن، اعتبار، روایی و نرم یابی مقیاس سنجش سبک های تفکر استرنبرگ- واگنر برای مدیران موسسات آموزش عالی تهران - صفحه:93-122

  tick  بررسی همه گیر شناسی مشکلات رفتاری دانش آموزان 15-7 ساله شهر تهران - صفحه:71-92

  tick  بررسی پردازش اطلاعات در زنان مبتلا به اختلال وسواس فکری- عملی - صفحه:35-54

  tick  تأثیر سبک دلبستگی و احساس تنهایی بر رفتارهای ضد اجتماعی دختران نوجوان شهر تهران - صفحه:123-138

  tick  تأثیر میزان دانش معلم از موضوع تدریس بر نحوه بیان مطالب و یادگیری دانش آموزان - صفحه:13-34

  tick  تدوین و اجرای آزمون های استخدامی ادواری برای گزینش افراد جهت مشاغل دولتی: مورد آزمون های سال های 1381 و 1383 - صفحه:171-200

  tick  مقایسه فرسودگی شغلی و سلامت روان کارگران شاغل در بخش های دارای شرایط فیزیکی سخت و سایر بخش ها در کارخانه های سیمان کشور - صفحه:55-70
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved