>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی رابطۀ جهت گیری زندگی و اهداف پیشرفت با رضایت از زندگی دانشجویان  
   
نویسنده محمودیان حسن ,صفری هادی ,هاشم زاده واعظ حسین ,میر محمد تبار عبدالله ,رضوانی فر شیرین
منبع روان شناسي تربيتي - 1394 - دوره : 11 - شماره : 35 - صفحه:123 -135
  
کلیدواژه اهداف پیشرفت، جهت گیری زندگی، رضایت از زندگی
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران, دانشگاه سمنان, ایران, دانشگاه سمنان, ایران, دانشگاه سمنان, ایران, دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved