>
Fa   |   Ar   |   En
   جایگاه دستور در نظریه ها و برنامه های زبانِ دوم آموزی؛ در جستجوی طرحی برای آموزش دستورِ زبان فارسی  
   
نویسنده صحرایی رضا مراد
منبع روان شناسي تربيتي - 1394 - دوره : 11 - شماره : 35 - صفحه:1 -23
  
کلیدواژه برنامة درسی، دستور آموزشی، دستور زبان فارسی، دیدگاه تمرکز بر دستور، دیدگاه تمرکز بر معنا
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, گروه زبان شناسی و آموزش زبان فارسی به غیرفارسی زبانان, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved