>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی تربیتی   
سال:1391 - دوره:8 - شماره:26


  tick  ارایه مدلی برای عملکرد شیمی دانش‏آموزان، بر اساس باورهای معرفت شناختی، ادراک از محیط یادگیری سازنده‌گرا و راهبردهای انگیزشی و شناختیِ سطح بالا - صفحه:177-210

  tick  ارتباط خود تنظیمی تحصیلی و خود اثربخشی با گرایش به تکالیف درسی - صفحه:69-82

  tick  بازنگری برنامه درسی رشته علوم تربیتی گرایش تکنولوژی آموزشی - صفحه:45-68

  tick  بررسی رابطه ویژگی‏های شخصیتی، باورهای انگیزشی و استراتژی‏های یادگیری با عملکرد تحصیلی دانشجویان گروه‏های علوم انسانی و علوم پایه - صفحه:211-234

  tick  بررسی میزان همخوانی برنامه‎درسی قصد‎ شده، اجرا شده و کسب ‎شده مطالعات اجتماعی سال اول دبیرستان - صفحه:105-150

  tick  راهبردهای یادگیری زبان دوم:در جستجوی نمایه‏ای برای زبان فارسی - صفحه:1-34

  tick  قلدری سنتی و سایبری در نوجوانان دختر مدارس راهنمایی: نقش کیفیت ارتباط معلم- دانش ‏آموز - صفحه:151-176

  tick  مدل یادگیری معنادار دانشجویان در تبدیلات لاپلاس - صفحه:35-44

  tick  مقایسه تاثیر آموزش به روش نقشه‏های مفهومی به عنوان یک روش مبتنی بر ساخت‏گرایی با روش تلفیقی بر یادگیری درس علوم دانش آموزان پایه سوم استان البرز (مجری ارزشیابی توصیفی) - صفحه:83-104
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved