>
Fa   |   Ar   |   En
   بررسی و تحلیل سرفصل‏ها، مباحث و برنامه‏های آموزش پیش از خدمت و ضمن خدمت مربیان پیش دبستان در کشورهای ایران، استرالیا، کانادا و بریتانیا  
   
نویسنده ابراهیمی قوام صغری ,کریمی آه علی اکبر
منبع روان شناسي تربيتي - 1389 - دوره : 6 - شماره : 18 - صفحه:71 -104
چکیده    هدف این مطالعه، بررسی و تحلیل سرفصل‏ها، مباحث و برنامه‏های آموزش مربیان پیش‏دبستان در کشور‏های ایران، استرالیا، کانادا و بریتانیا و همچنین شناخت شرایط آموزش مربیان مراکز پیش‏دبستانی در کشورهای مورد مطالعه و مقایسه‏ی آنها با یکدیگر بود که با توجه به ماهیت موضوع و اهداف تحقیق برای این پژوهش از روش‏تحقیق توصیفی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مقایسه‏ای بر‏اساس روش «جرج بردی» استفاده شده است. داده‏های تحقیق از طریق مطالعه‏ی کتب و بررسی اسناد و مدارک جمع‏آوری شده است. نتایج تحقیق بر‏اساس سوال‏های پژوهش بیان می‏نماید که آموزش ضمن‏خدمت مربیان پیش‏دبستان در کشورهای مورد مطالعه دارای سرفصل‏های مرتبط با روان‏شناسی‏کودک، اصول برنامه‏های آموزش و پرورش پیش‏دبستان، کاردستی و هنرهای نمایشی، آشنایی با مفاهیم ریاضی، علوم، اجتماعی، حقوق کودک، روان‏شناسی بازی، خلاقیت، سرود و کار با کودک می‏باشد که این آموزش‏ها در زمان‏های مختلف با دوره‏های متفاوت زمانی اجرا می‏گردد. دوره‏های‏آموزشی برای مربیان پیش ‏دبستان در چهار کشور مورد مطالعه به دو صورت بلند‏مدت از طریق دانشگاه‏ها و یا کوتاه‏مدت از طریق برخی موسسات و یا مراکز ذی‏ربط انجام می‏گردد. آموزش پیش از خدمت برای مربیان‏پیش‏دبستان در تمامی این‏کشورها شامل مباحث‏تیوری و عملی‏مانند روان‏شناسی، آموزش و پرورش پیش‏دبستان، مراحل رشد، نوع‏رفتار با کودک، روان‏شناسی‏کودک، نیازهای کودک، ویژگی‏های مربوط به کودک و خانواده و کارورزی می‏باشد. تفاوت آموزش‏های پیش‏از خدمت این کشورها تنها در عناوین برخی از دروس است. در ایران میزان ساعت دوره‏های کوتاه مدت از 42 ساعت تا 360 ساعت متغیر می‏باشد. در کشور استرالیا آموزش ضمن‏خدمت طی 12 واحد درسی و هرواحد 12 ساعت ارایه‏می‏گردد. در‏ کانادا دوره‏ی‏آموزش ضمن خدمت 5 تا 10 روز در سال می‏باشد و در بریتانیا آموزش ضمن خدمت 16 ساعت در هفته است. در هیچ یک از مراکز پیش‏دبستان در ایران داشتن مدرک عدم سو پیشینه الزامی نمی‏باشد اما در سایر کشورهای مورد مطالعه این امر ضروری می‏باشد.
کلیدواژه مقایسه ,معلم دوران کودکی ,برنامه‏های آموزشی ,ایران ,استرالیا ,کانادا ,انگلیس
آدرس دانشگاه علامه طباطبایی, ایران
 
     
   
Authors
  
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved