>
Fa   |   Ar   |   En
   روان شناسی تربیتی   
سال:1398 - دوره:15 - شماره:53


  tick  اثربخشی آموزش مهارت‌های خودمدیریتی بر رفتار قلدری و مقبولیت اجتماعی دانش‌آموزان پسر زندانی - صفحه:141-159

  tick  اثربخشی برنامه آموزشی کارکردهای اجرایی بر عملکرد استدلال کلامی در دانش‌آموزان با آسیب بینایی - صفحه:13-29

  tick  الگوی علی روابط بین باورهای معرفت‌شناختی و مهارت‌های مطالعه بر عملکرد تحصیلی: نقش واسطه‌ای خودکارآمدی تحصیلی - صفحه:51-72

  tick  بررسی استفاده از رویکرد کلاس معکوس در آموزش عالی: یک مرور نظام‌مند - صفحه:183-224

  tick  بررسی رابطه برنامه درسی زبان‌آموزی با مولفه‌های هوش اجتماعی دانش‌آموزان ابتدایی - صفحه:109-139

  tick  بررسی عوامل موثر بر برنامه درسی نهادینه شده درس ا ندیشه اسلامی دوره ی کارشناسی - صفحه:1-12

  tick  رابطه بین معرفت‌شناسی شخصی، نظریه ذهن و کارکردهای اجرایی در کودکان پیش دبستانی - صفحه:225-248

  tick  رابطه علّی ذهن آگاهی و انگیزش تحصیلی درونی و بیرونی با میانجی چشم‌انداز زمان در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز - صفحه:161-181

  tick  نقش عدالت اخلاقی و توانایی‌های شناختی در پیش‌بینی تفکر انتقادی دانشجویان - صفحه:31-49

  tick  پیش‌بینی اعتیاد به فضای مجازی و گرایش به رفتارهای پرخطر بر اساس خودتنظیمی عاطفی در دانش آموزان مقطع دبیرستان شهر تهران - صفحه:93-108

  tick  پیش‌بینی رفتارهای خودناتوان‌ساز تحصیلی بر اساس اشتیاق تحصیلی، کیفیت زندگی در مدرسه و احساس تعلق به مدرسه دانش‌آموزان پسر دوره دوم متوسطه شهر ری - صفحه:73-92
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved