>
Fa   |   Ar   |   En
   روان‌ شناسی استبداد رض اشاه  
   
نویسنده علیپوریانی طهماسب ,عزیزی‌نیا محسن
منبع مطالعات انقلاب اسلامي - 1396 - دوره : 14 - شماره : 48 - صفحه:49 -70
چکیده    پژوهش حاضر به بررسی ابعاد روان شناختی استبداد رضا شاه می پردازد؛ فرض را بر این نهاده است که مجموعه اقدامات سرکوب گرایانه رضاشاه اساساً تحت تاثیر مسائل و مشکلات روحی و روانی بوده که از بدو تولد تا رسیدن به قدرت به آن مبتلا و دست به گریبان بوده است بنابراین با بهره مندی از چارچوب روشی آدلر ـ اسپربر به نقش دو مولفه خانواده و اجتماع در فرایند شکل گیری شخصیت تاکید شده است چنانچه والدین، نظام تربیتی و جامعه در مهیا نمودن بسترها و شرایط زیستی اقداماتی روشمند و سازنده در جهت رشد و شکل گیری شخصیت سالم افراد در پیش برنگیرند این قبیل افراد در برخورد با موانع و کمبودها دچار حقارت، ترس و نا امنی می شوند. در این راستا دوران کودکی و مراحل بعد زندگی رضاشاه که با حقارت ها و مشقت هایی توام بوده است؛ تبعات آن در دوران قدرت یابی و پادشاهی با تناقض شخصیتی، ترس و هراس، استبداد و خشونت بر ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، نظامی و به ویژه نزدیک ترین یارانش نمایان است.
کلیدواژه روان‌ شناسی، استبداد، رضاشاه.
آدرس دانشگاه رازی, گروه علوم سیاسی, ایران
پست الکترونیکی mohsentalebi93@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved