>
Fa   |   Ar   |   En
   بازشناسی ابعاد، مولفه‌ها و تهدیدات هویت ایرانی ـ اسلامی از منظر امام خمینی+ و مقام معظم رهبری  
   
نویسنده سمیعی اصفهانی علیرضا ,رفیعی قهساره ابوذر ,نوری نسیبه
منبع مطالعات انقلاب اسلامي - 1394 - دوره : 12 - شماره : 42 - صفحه:27 -44
چکیده    نظریات متعددی در باب چیستی هویت ملی و عناصر موثر در شکل‌گیری و تحول آن از سوی نظریه‌پردازان ارایه شده است. بااین‌حال، تمامی این نظریات و دیدگاه‌ها در این مسیله که هویت ملی نوعی «متمایزسازی آگاهانه خود از دیگران» است، اشتراک دارند. در این نوشتار تلاش شده است با بهره‌گیری از نظریه و رویکرد جامعه‌گرایی و بر اساس منظومه فکری و معرفتی امام خمینی+ و مقام معظم رهبری، به پرسش‌های سه‌گانه زیر در باب هویت ملی ایرانیان پاسخ داده شود: اولاً، هویت ملی دارای چه ابعادی می‌باشد؟ ثانیاً، این ابعاد چه مولفه‌هایی را در برمی‌گیرند؟ ثالثاً، عوامل تهدید‌کننده مولفه‌های مذکور چه می‌باشند و چگونه می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های هویت ملی با این تهدیدات مقابله کرد؟ از نگاه این پژوهش، رویکرد جامعه‌گرایی به دلیل ویژگی‌هایی که دارد، از قابلیت خوبی برای تبیین موضوع این پژوهش برخوردار است.
کلیدواژه هویت ملی ,هویت ایرانی ـ اسلامی ,امام خمینی ,مقام معظم رهبری
آدرس یاسوج, استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج, ایران, یاسوج, عضو هییت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه یاسوج, ایران, یاسوج, دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه یاسوج, ایران
پست الکترونیکی nasibe.noori@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved