>
Fa   |   Ar   |   En
   سازمان‌دهی در انقلاب اسلامی ایران  
   
نویسنده احمدی‌منش حسین ,احمدی‌منش محمد
منبع مطالعات انقلاب اسلامي - 1394 - دوره : 12 - شماره : 40 - صفحه:73 -92
چکیده    «سازمان‌دهی» از مهم‌ترین عواملی است که در فروکاهی قدرت رژیم پیشین و قدرت‌یابی انقلابیون و سرانجام در انتقال قدرت و پیروزی انقلاب موثر است و از این‌رو، مورد توجه و تاکید برخی از نظریه‌پردازان انقلاب قرار گرفته است. این دسته از نظریه‌پردازان بر ابعاد و مولفه‌های عقلانی در فرایند انقلاب پای می‌فشارند و «سازمان‌دهی» را مصداقی از کنش عقلانی برمی‌شمرند. در این نوشتار تلاش می‌شود «سازمان‌دهی» در انقلاب ایران مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. بدین منظور در سطح نظری، پس از واکاوی و بازشناسی ابعاد و جوانب این مفهوم در نظریه چارلز تیلی و تد رابرت گر، با نگاهی تلفیقی، مدلی مفهومی از سازمان‌دهی ترسیم می‌شود و در سطح تجربی، مبتنی بر روش مطالعه اسنادی و در راستای مدل مطروحه مصادیق و شواهدی از واقعیت انقلاب ایران ارایه می‌گردد.
کلیدواژه سازمان‌دهی ,سازمان‌پاشی ,انقلاب اسلامی ایران ,چارلز تیلی ,تد رابرت گر
آدرس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی, ایران, دانشگاه تهران, دکترای تاریخ دانشگاه تهران, ایران
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved