>
Fa   |   Ar   |   En
   کاوشی در مضامین انتقادی شعر برخی از شاعران معروف دهه اول انقلاب اسلامی  
   
نویسنده رحیمی سید ‌مهدی ,حقدادی عبدالرحیم ,کریمی مزیدی علی
منبع مطالعات انقلاب اسلامي - 1393 - دوره : 11 - شماره : 36 - صفحه:131 -148
چکیده    ادبیات و مخصوصاً شعر، بازتابی از اوضاع سیاسی، اجتماعی هر دوره تاریخی است. هر چه شاعر، به جامعه نزدیک‌تر و با مردم عصر خویش، پیوسته‌تر باشد، دست نقادان و تحلیل‌گران، برای بررسی اوضاع فرهنگی آن عصر، بازتر است. شعر انقلاب اسلامی، بیش از هر زمانی، زبان مردم و ترجمان احساسات آنان است. شعر انتقادی‌ای که در این دوره شکل می‌گیرد و معایب و کمبودهای جامعه و حکومت در آن مطرح می‌شود، آرمان‌ها و انتظارات مردم از انقلاب را بیان می‌دارد.نگارندگان، در این مقاله، در پی آنند که با بررسی اشعار شاعران انقلابی در دهه اول انقلاب اسلامی، مسایلی را که مورد انتقاد واقع شده است بر اساس میزان اهمیت، مشخص نمایند. شاعران انقلاب، بیشتر به مسایلی در حوزه انتقادهای اجتماعی و اخلاقی و پس از آن، به انتقاد از معایب سیاسی دوره مورد مطالعه پرداخته‌اند.
کلیدواژه تحلیل محتوایی ,شعر انقلاب ,مضامین انتقادی
آدرس دانشگاه بیرجند, استادیار دانشگاه بیرجند, ایران, دانشگاه بیرجند, استادیار دانشگاه بیرجند, ایران
پست الکترونیکی alikarimimazyadi@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved