>
Fa   |   Ar   |   En
   نقش انقلاب اسلامی در فرآیند بازیابی تشیع معاصر  
   
نویسنده قربانی سپهر آرش ,زارعی بهادر ,دلالت مراد ,شیراوند صارم
منبع مطالعات انقلاب اسلامي - 1398 - دوره : 16 - شماره : 59 - صفحه:27 -48
چکیده    پس از قدرت گرفتن شیعیان در ایران به‌عنوان یک بازیگر مهم در نظام جهانی، سایر شیعیان که در نقاط مختلف پراکنده بودند پس از تماشای این انقلاب روحیه خودباوری پیدا کردند و از انزوای سیاسی بیرون آمدند و جرات یافتند تا در برابر حاکمیت کشور خود اعتراض کنند. این اعتراض‌های پی‌در‌پی اقلیت شیعه در کشورهای مختلف، منجر‌به‌ظهور احزاب شیعه در این مناطق شد. همین امر جهان را شگفت‌زده کرد و نگاه تمامی پژوهشگران عرصه فرهنگ، تمدن و سیاست را با جهان تشیع معطوف ساخت. بدین سبب، این مقاله با روش تبیینی درصدد است به این سوال پاسخ دهد که انقلاب اسلامی در ایران چه نقشی در فرآیند بازیابی تشیع معاصر داشته است؟ بنابراین، می‌توان بیان نمود، رابطه‌ای عمیق بین انقلاب اسلامی و تشیع معاصر وجود دارد به گونه‌ای که هرکدام منجر‌به‌تقویت یکدیگر می‌شوند.
کلیدواژه انقلاب اسلامی، جایگاه شیعیان، تشیع معاصر، تحولات منطقه‌ای، ایران.
آدرس دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه تهران, ایران, دانشگاه خوارزمی, ایران, دانشگاه تهران, ایران
پست الکترونیکی sarem_shiravand@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved