>
Fa   |   Ar   |   En
   استلزامات کارآمدی جمهوری اسلامی ایران در حوزه «جمهوریت» در دهه پنجم  
   
نویسنده شبان‌نیا قاسم
منبع مطالعات انقلاب اسلامي - 1397 - دوره : 15 - شماره : 55 - صفحه:35 -56
چکیده    ارتقای کارآمدی نظام جمهوری اسلامی از مسایل حائز اهمیت در دهه پنجم است. دو دستاورد کلان نظام جمهوری اسلامی »جمهوریت « و »اسلامیت «، وجه تمایز آن از رژیم پهلوی است. در چهار دهه گذشته شاهد دستاوردهای عظیمی از این دو مولفه بوده ایم، اما به منظور بهره وری بیشتر از این دو ظرفیت، لازم است در دهه پنجم، تاملاتی در این زمینه صورت پذیرد. در این نوشتار، عنوان »جمهوریت « مورد بحث و بررسی قرار گرفته تا به این سوال پاسخ داده شود که از این ظرفیت، در دهه پنجم انقلاب، چگونه می توان برای کارآمدی بیشتر نظام بهره گرفت؟ با بهره گیری از اسناد بالادستی جمهوری اسلامی و به شیوه تحلیلی تجویزی نشان داده شده است که در آینده نظام جمهوری اسلامی هم باید تحولاتی در امر نظارت و مشارکت مردم، هم خدمت گذاری به مردم و هم تقویت نهادهای رابط مردم و حکومت صورت پذیرد.
کلیدواژه کارآمدی، جمهوری اسلامی، جمهوریت، دهه پنجم، نظارت، مشارکت
آدرس موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی, ایران
پست الکترونیکی shaban1351@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved