>
Fa   |   Ar   |   En
   امر سیاسی و گفتمان‌های سیاسی در ایران بعد از انقلاب اسلامی (1392 1357)  
   
نویسنده خرمشاد محمدباقر ,جمالی جواد
منبع مطالعات انقلاب اسلامي - 1397 - دوره : 15 - شماره : 54 - صفحه:165 -184
چکیده    امر سیاسی در درون یک گفتمان، براساس دوگانه ضدیت و همدلی و یا رابطه متضاد و خصمانه با گفتمان های «دگر» شکل می گیرد.گفتمان ها با تعریفی که از امر سیاسی ارائه می دهند از یک سو مرزهای هویتی میان نیروهای «خودی» و «دیگری» و از سوی دیگر به نزاع های سیاسی در یک جامعه معنا می بخشند. این موضوع سهم به سزائی در روشن ساختن وضعیت فعلی احزاب، گفتمان ها، دیالوگ ها و نهایتاً توسعه سیاسی و فرهنگ سیاسی ایفاء می نماید.با توجه به مقدمات فوق، پژوهش حاضر به بررسی مفهوم امر سیاسی در یک دوره مهم و تعیین کننده تاریخ ایران معاصر، یعنی انقلاب اسلامی می پردازد. این پژوهش بر آن است تا با استفاده از روش تحلیل گفتمان لاکلاو و موفه نشان دهد که صورت بندی مفهوم امر سیاسی در بین گفتمان های سیاسی در ایران بعد از انقلاب به چه صورت بوده است؟ برای دستیابی به پاسخ پرسش فوق، دو گفتمان لیبرال اسلامی و گفتمان اسلام سیاسی را که در دوران بعد از انقلاب اسلامی، در چارچوب نظام سیاسی، فرصت سیستم سازی و یا به تعبیری گفتمان سازی را یافتند، مورد بررسی قرار می گیرد.
کلیدواژه گفتمان، امر سیاسی، انقلاب اسلامی، آنتاگونیسم و آگونیسم.
آدرس دانشگاه علامه طباطبائی, گروه جامعه شناسی سیاسی, ایران, دانشگاه علامه طباطبائی, ایران
پست الکترونیکی jamalijavad76@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved