>
Fa   |   Ar   |   En
   مولّفه‌های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران  
   
نویسنده قربانی گلشن‌آباد محمد ,محمدی منوچهر
منبع مطالعات انقلاب اسلامي - 1396 - دوره : 14 - شماره : 50 - صفحه:27 -44
چکیده    جمهوری اسلامی ایران دارای مولفه های فرهنگی غنی و ارزشمندی است که متاثر از آموزه های متعالی اسلام و به ویژه مکتب اهل بیت(ع) است؛ به این خاطر می تواند دیپلماسی فرهنگی فعال تری از خود نشان دهد. سوال اصلی مقاله حاضر این است که دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران واجد و حامل چه مولفه هایی است؟ و کدام یک از مولفه ها از اهمیت بالاتری برخوردار است؟ فرضیه پژوهش عبارت است از اینکه مولفه های ارزشی بینشی، مهم ترین دسته از مولفه های دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی به شمار می آیند.روش پژوهش، به صورت توصیفی تحلیلی و کاربردی است که ضمن مصاحبه با نخبگان و صاحب نظران، از تحقیقات گسترده کتابخانه ای و اسنادی نیز بهره برده است.نتیجه پژوهش حاضر نشان می دهد که مولفه های ارزشی بینشی، بیشترین درجه اهمیت را از نظر صاحب نظران و در مقایسه با سایر مولفه ها به خود اختصاص داده است و البته میزان موفقیت بیشتری، هم در شرایط فعلی و هم در شرایط آتی (1404) خواهیم داشت.
کلیدواژه دیپلماسی، دیپلماسی فرهنگی، مولفه‌های دیپلماسی فرهنگی، جمهوری اسلامی ایران
آدرس دانشگاه ارومیه, گروه معارف اسلامی, ایران, موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره), گروه علوم سیاسی, ایران
پست الکترونیکی prof.mohammadi@yahoo.com
 
 

Copyright 2023
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved