>
Fa   |   Ar   |   En
   الگوی هولوگرافیک در سیر تکاملی شهر  
   
نویسنده رحیمی روح‌اله ,محمدی علی ,حسن‌زاده داودی شکراله
منبع باغ نظر - 1393 - دوره : 11 - شماره : 31 - صفحه:89 -98
چکیده    مسیله «خلق کلیت» یا حفظ و تکوین آن، از کوچکترین اجزا در معماری گرفته تا منظر شهری چیزی است که امروزه طراحان را به طور جدی با خود درگیر کرده است. رشد شهر نه زاده ذهن یک نفر است و نه زاده یک گروه منسجم از اذهان. بافت و ساختار شهرهای امروزی حاصل فرآیندی است که از سال‌های بسیار دور آغاز شده است. شناخت معماری و شهرسازی تاریخی میتواند زمینه مناسبی برای درک الگوهای سنتّی پدید آورد تا با توجه به آن بتوان آثاری خلق کرد که ضمن دارا بودن خصوصیات کالبدی و کارکردیِ مناسب، از هویت فرهنگی شایسته‌ای نیز برخوردار باشد. در نظری به شهرهای تاریخی میتوان آنها را همچون کلیتی جامع و منسجم ادراک کرد. این جامعیت نه تنها در کلِ شهر بلکه در کوچکترین اجزای آن نیز احساس شدنی است. براساس نظریه هولوگرافیک، کل در درون جزیی است، که در درون کل است. این فرضیه با ملاحظه چگونگی تبدیل دیدگاه هولوگرافیکی به الگویی که بتواند وجودکل در اجزا را در معماری و شهرسازی پوشش دهد، با تحلیل بافت تاریخی شهر آمل مورد بررسی قرار می‌گیرد. هدف این نوشتار، تبیین الگوی هولوگرافیک در شناخت عمده‌ترین متغیرهای تاثیرگذار در رشد و توسعه مشتمل بر مفهوم شهر، بافت و محله است. این «الگو» می‌تواند با پرهیز از تقلید یا تکرار کار گذشتگان، تجربیات آنان را در قالب آثار متنوع معماری نمایان سازد. در این مقاله تلاش شده در قدم اول اندیشه هولوگرافیکی دانشمندان و عرفا تعریف شود و در پایان پیرو دیدگاه هولوگرافیکی به کشف الگوی مناسبی جهت تحلیل آثار معماری و شهرسازی دست یابیم تا در خدمت تعمیقِ تحقیق در تاریخ معماری ایران قرار گیرد.
کلیدواژه Holographic theory ,Whole and component ,Current development of Amol ,آمل ,رشد جاری شهر ,جز و کل ,نظریه هولوگرافیک
آدرس دانشگاه تربیت مدرس, عضو هییت علمی دانشگاه مازندران، دانشجوی دکترای تخصصی معماری دانشگاه تربیت مدرس , ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور, دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور ایران, ایران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد نور, دانشجوی کارشناسی ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نور، ایران , ایران
پست الکترونیکی farshid_1986@yahoo.com
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved