>
Fa   |   Ar   |   En
   حذف هویت قاجاری ارک علی‌شاه تبریز با مرمت به شیوه پاکسازی سبکی  
   
نویسنده آجورلو بهرام ,نعمتی بابایلو علی
منبع باغ نظر - 1392 - دوره : 10 - شماره : 27 - صفحه:27 -38
چکیده    معماری نظامی عهد قاجاری یکی از مباحثی است که در تاریخ معماری ایران کمتر بدان توجه کارشناسی شده است. ارک علی‌شاه تبریز یکی از آثار معماری نظامی عهد قاجاری و از اسناد عینی و مدارک مادی بر جای مانده از جنگ‌های ایران و روس است که در تمامی گزارش‌های تاریخی عهد قاجاریه از آن با عنوان ارک شهر و قلعه تبریز یاد شده است. کاوش‌های باستان‌شناختی سال 1350 ه. ش در محوطه ارک علی‌شاه تبریز، با سرپرستی و هدایت آقای «علی‌اکبر سرفراز»، صرف نظر از آثار معماری- باستان‌شناختی عهد ایلخانی، بقایای معماری و ادوات جنگی عهد قاجاریه را نیز عیان و آشکار کرد؛ که مجموعه آثار مکشوف، از نظر کاوشگر، بازمانده‌های ساخلوی عهد قاجار است؛ که در آنجا مهمات و ساز و برگ رزمی سپاه عباس میرزا فرمانفرما، در نبرد با روسیه تزاری، تولید و تامین می‌شد.متاسفانه، خروج آثار تاریخی عهد قاجار از شمول قانون راجع به حفظ آثار ملی ایران (1309 ه.ش.) و روش پاکسازی سبکی در مرمت این اثر، سبب شده است که در هشتاد سال گذشته هویت قاجاری ارک علی‌شاه تبریز حذف شده و به تبع آن، تاریخ ایران بخشی از شواهد باستان‌شناختی و تاریخ مادی جنگ‌های ایران و روس را برای همیشه از دست بدهد.
کلیدواژه ارک علی‌شاه تبریز ,عهد قاجاری ,قانون راجع به حفظ آثار ملی ایران ,مرمت ,پاکسازی سبکی ,Arch of Alishah in Tabriz ,Qajarid era ,Iranian 1930 law of antiquities ,Restoration and conservation ,Stylistic restoration methods
آدرس دانشگاه هنر اسلامی تبریز, دکتری باستان‌شناسی، استادیار دانشگاه هنر اسلامی تبریز و مدیر مرکز تحقیقات مرمت بناها و بافت‌های تاریخی و فرهنگی دانشگاه هنر اسلامی تبریز , ایران, دانشگاه هنر اسلامی تبریز, ایران
پست الکترونیکی babaylou@tabriziau.ac.ir
 
 

Copyright 2015
Islamic World Science Citation Center
All Rights Reserved